Merituulivoiman kokeiluhankkeet syöttötariffin piiriin?

Hallitus esittää, että merituulivoiman kokeiluhankkeita voitaisiin hyväksyä tuulivoimalla tuotetun sähkön syöttötariffijärjestelmään, vaikka valtio olisi myöntänyt niiden rakentamiseen myös investointitukea. Ehdotus sisältyy hallituksen esityksen uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta, jonka valtioneuvosto antoi 20.3.2014 eduskunnalle.

Demonstraatiotuella on tarkoitus kattaa maatuulivoimalaan nähden ylimääräiset kustannukset, jotka muodostuvat etenkin meriperustuksista ja sähkönsiirtokaapelista. Merituulivoimaloiden suurempi vuotuinen sähkön tuotanto kompensoi osin ylimääräisiä kustannuksia.

Lue lisää TEM:n tiedotteesta...

20.03.2014