Merituulivoimarakentaminen

Merituulivoima on globaalisti voimakkaasti kasvava liiketoiminta-alue. Euroopassa merituulivoiman tuotanto tulee ylittämään maatuulivoiman tuotannon kymmenessä vuodessa. Itämeri on tuuli- ja pohjaolosuhteiltaan sekä alhaisen suolapitoisuutensa vuoksi erinomainen alue tähän tarkoitukseen. Nämä erikoisolosuhteet yhdessä Itämeren valtioiden merituulivoimaa tukevan politiikan kanssa tarjoavat houkuttelevat liiketoimintamahdollisuudet suomalaiselle teollisuudelle.

Prizztech Oy:n on pitkään koonnut systemaattisesti tietoa, osaamista ja yritysverkostoja merituulivoimarakentamisesta ja -liiketoiminnoista ja on kumppaneidensa kanssa laatinut oheisen vision Merituulivoimarakentamisen keskittymä -hankkeen puitteissa. Vision päämääränä on, että suomalainen merituulirakentamisen yritysklusteri saa keskeisen osan Itämeren merituulivoimamarkkinoista.  Visiossa kuvattuun uuteen liiketoimintaan on mahdollista päästä seuraavien viiden toisiaan tukevan osa-kokonaisuuden ja toimenpideketjun pitkäjännitteisellä toteuttamisella. 

Merituulivoimavisio1. Merituulivoimarakentamisen pohjana on TEM:n strateginen selvitys Suomen merituulivoimaliiketoiminnan kehittämiseksi. Strategiassa kuvataan erityisesti Suomessa toimivien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia ja odotuksia Itämeren alueella. Strategiaa kannattaa päivittää demopuiston rakentamisen jälkeen. Tällöin Itämeren jäätyvän alueen merituulirakentamisen markkinoista on myös parempi käsitys.

2. Merituulivoimademo ja sen jälkeen Suomessa rakennettavat tuulivoimapuistot toimivat referenssinä pohjoisen Itämeren olosuhteisiin suunniteltuina ja rakennettuina kohteina. Kertyvää kokemusta ja oppia hyödynnetään muissa Itämeren kohteissa. Demopuiston rakentamisen onnistuminen ja Suomen energiapolitiikka vaikuttavat merkittävästi merituulivoiman jatkorakentamiseen Suomessa. Kumpaankin on yhteisponnistuksilla mahdollisuuksia vaikuttaa. Tahkoluodon edustalle valmistuneesta demovoimalan rakentamisen kokemuksien perusteella on laadittu "Merituulipuiston rakentaminen-raportti". Tulevan demopuiston rakentamisesta tullaan myös raportoimaan TEMn ohjeiden mukaisesti rakennuttajan toimesta.

3. Merituulivoimarakentamisen yritysverkosto on kartoitettu ja kiinnostuneita yrityksiä löytyy useita kymmeniä. Tyypillisesti yritykset toimittavat tuotteita tai palveluita ja toimivat merirakentamisen, logistiikan, suunnittelun, tai komponenttivalmistuksen alalla. Demopuiston rakentaminen synnyttää ensimmäiset suomalaiset konsortiot, joiden osaamista kannattaa markkinoida koko Itämeren alueella. Tavoitteena on hallita suuria merirakentamisen kokonaisuuksia suomalaisvetoisen verkoston voimin. Kuvaus verkostosta löytyy TEM:n strategisesta selvityksestä.

4. Mäntyluoto on infrastruktuurin, sijainnin, logistiikan, Itämeren markkinan ja alueen yritysverkoston vuoksi erittäin sopiva paikka merituulirakentamisen keskittymäksi.  Porin Tahkoluodon edustalle rakennettava demopuisto tarjoaa keskittymälle testaus- ja oppimisympäristön. Tavoitteena on demon rakentamisen aikana saavuttaa alueella sellainen toimijoiden välinen yhteistyö ja investoinnit, jolla keskittymä on Itämeren kustannustehokkain merituulirakentamisen keskittymä.  Tutustu selvitykseen "Mäntyluoto-Tahkoluoto-alueen soveltuvuus merituulivoimarakentamisen keskittymäksi".

5. Itämeren markkinat muodostavat perustan keskittymän rakentumiselle. Tulevaisuuden vientimarkkinat ovat välttämätön toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen, investointien ja toiminnan jatkuvuuden kannalta.  Itämeren merituulirakentamisen suomalaisille sopivista markkinoista on laadittu alkuvuodesta 2015 selvitys (Prizztech Oy / Brahea-keskus). Suomen ja Ruotsin  markkinat ovat teollisuutemme kannalta  tärkeimmät. Ruotsi on parhaillaan aloittamassa Itämeren puolen merituulirakentamisen. Suomen demon ja sen rakentamiseen osallistuneiden tahojen osaamisen markkinointi erityisesti Ruotsin toimijoille ja hankekehittäjille on tärkeää.

 

 

Lisätietoja:

Jarkko Vuorela

Head of department, energy technologies

Puh. 044 710 5331
jarkko.vuorela(a)prizz.fi