Merituulivoimarakentamisen keskittymä

 

MERITUULIVOIMAN rakentaminen on voimakkaasti kasvava globaali liiketoiminta-alue. Euroopassa merituulivoiman tuotanto ylittää maatuulivoiman tuotannon kymmenessä vuodessa. Merituulivoiman rakentaminen on alkamassa Itämerellä, koska sen tuuli- ja pohjaolosuhteet ovat monin paikoin erinomaiset ja suolapitoisuus alhainen. Nämä erikoisolosuhteet yhdessä Itämeren valtioiden merituulivoimaa tukevan politiikan kanssa tarjoavat houkuttelevan liiketoimintamahdollisuuden suomalaiselle teollisuudelle. Tämän mahdollisuuden toteutumista edesauttaa Työ- ja elinkeinoministeriön päätös myöntää 20 M€ investointituki Suomen ensimmäiselle merituulipuistolle. Demopuiston tavoitteena tuulivoimatuotannon lisäksi on muodostaa uusia vientituotteita suomalaiselle teollisuudelle ja avata uusia markkinamahdollisuuksia muodostettaville yrityskonsortioille.

Onnistuminen uudella kasvavalla liiketoiminta-alueella edellyttää uusia yritysryhmittymiä, uusia teknologisia ratkaisuja, uusien liiketoimintamallien haltuunottoa, uuden osaamisen hankkimista ja levittämistä sekä paikallisten pilotti- ja referenssiympäristöjen rakentamista. Lisäksi onnistuminen edellyttää merituulivoimanrakentamiskeskittymän ja -infrastruktuurin syntyä Suomeen. 

Satakunnan kannalta asia on suuri mahdollisuus, sillä Porin Tahkoluotoon on rakennettu Suomen ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa toiminnassa oleva merituulivoimala (Suomen Hyötytuuli Oy). Voimalaa rakentamassa on Technipin johdolla ollut satakuntalainen alihankintaverkosto (mm. konepajat, merioperaatiot, nostot). Suomen Hyötytuuli Oy onnistui vahvasti myös TEM:in demopuistokilpailussa. Kymmenen tuuliturbiinia käsittävän merituulipuiston kokonaisrakentamiskustannus on suuruusluokaltaan 120 miljoonaa euroa. Valtaosa kustannuksista liittyy jalustoihin, asennuksiin ja merirakentamiseen, eli toimintoihin, joissa alueen yrityksillä on mahdollisuudet olla mukana. Lisäksi rakentamisessa syntyvälle verkostolle on avautumassa demopuiston referenssin myötä pääsy myös muihin Itämeren kohteisiin.  Tahkoluotoon rakennettava merituulipuisto tarjoaisi myös M20-alueelle (Mäntyluoto-Tahkoluoto) loistavan mahdollisuuden kehittyä Itämeren alueen merituulivoimarakentamisen keskittymäksi. Alueella sijaitsee tarkoitukseen erittäin sopiva telakka, satamia, väylästö, sekä rakentamisen, välivarastoinnin vaatimaa tilaa sekä hyvä alihankinta ja palveluverkosto. 

Satama- ja logistiikkapalvelut ovat keskeinen osa merituulivoimapuiston rakentamisen arvoketjua. Niiden toiminnalla on huomattavaa merkitystä rakennusaikataulujen optimointiin, rakennustyön sujuvuuteen sekä kustannuksiin. Maailmalla esimerkiksi Bremerhavenissa merituulivoimarakentaminen on johtanut aiemmin hiljaisen telakka-alueen uuteen nousuun. Alueella on jalustarakentamista, voimaloiden kokoonpanoa, meriasennuksiin tarvittavia toimintoja sekä toiminnassa olevien voimaloiden käyttö- ja ylläpitotoimintaa.

Prizztech Oy:n on kolmen vuoden ajan koonnut systemaattisesti tietoa, osaamista ja yritysverkostoja merituulivoimarakentamisesta ja -liiketoiminnoista. Tästä esimerkkejä ovat mm. julkaisut:

 

Porilla ja Prizztech Oy:llä on kansallinen vetovastuu merituulivoimarakentamisen kehittämisestä INKA-ohjelman Kestävät energiaratkaisut-kokonaisuudessa. Tämän hankkeen päätavoitteena oli luoda visio ja käynnistää prosessi, jolla M20-alueesta kasvaa Itämeren merituulivoimarakentamisen keskittymä.  Hanketta rahoittaa Satakunnan ELY-keskus EAKR-rahoitteisella toimintaympäristötuella ja kuntarahoituksesta vastaa Porin kaupunki. Sen ohjausryhmän muodostavat Oy Hacklin Ltd, Technip Offshore Finland Oy,  Suomen Hyötytuuli Oy, Porin satama,  Finnish Sea Service Oy, Pori Energia Oy, Mobimar Oy, Porin kaupunkisuunnittelu, Satakunnan ELY-keskus ja Prizztech Oy.

Lisätietoja:

Jarkko Vuorela

Head of department, energy technologies

Puh. 044 710 5331
jarkko.vuorela(a)prizz.fi