MI2014-seminaarin materiaalit verkossa

MI14 Teollisuusseminaarin materiaalit verkossa.

Seminaari järjestettiin osana TEM:n Merien toimintaympäristön kehittämisohjelmaa, Meri-ja teknologiateollisuuden asiakaslähtöinen kasvu – hankkeen Match INDUSTRY-tapahtumakokonaisuutta. Seminaarin järjestäjänä oli Prizztech Oy, Meriteollisuuden rakennemuutos –Satakunta - hanke. Hanketta rahoittavat Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella sekä alueen kunnat/kaupungit ja Prizztech Oy.

Lisätietoja:

16.06.2014