Mittauspalvelut

Mittauspalvelut

Suoritamme tilauksesta seuraavia mittauksia:

- Helmholtz-mittaus
- Magneetin pinnan janaskannaus
- BH-käyrän mittaus
- Sähkönjohtavuusmittaus
- Magneettikenttien altistustasomittaukset
- NdFeB magneettien korroosiotestaus
- Kestomagneettien stabiilisuustestaus 

 

Lisätietoja: