Ningbo Haishu -yhteistyön kiinalainen rahoitusosuus varmistui!

Made in China 2025: Suomalaista robotiikka- ja tekoälyosaamista Kiinan modernisaatiohankkeisiin

”Ningbo Hashu Oy:n rahoitus toteutui viikolla 14, joten enää ei ole ainakaan mitään taloudellista syytä, miksei tuotekehitys- ja modernisaatioprojekteja voitaisi käynnistää. Olemme sopinee vuoden 2018 ehdottomaksi minimitavoitteeksi käynnistää robotiikkaan ja tekoälyyn liittyviä tuotekehitys- ja modernisaatioprojekteja vähintään 800 000 euron edestä. Projektien toteuttamista varten Satakuntaan on luotu yhteistyössä Ninbgon kaupungin kanssa USF-toimintaympäristö, jonka kunniakomiteassa Ulvilan kaupungin, Satakuntaliiton ja Ningbon kaupungin edustajat sopivat vuosittaisista tulostavoitteista ”, toteaa Ulvilan kaupunginjohtaja Jukka Moilanen.

USF (Ulvila-Satakunta-Finland) -toimintaympäristössä on sovittu yhteistyön etenemisestä ja hallintomallista. Keskeinen osa valmistelutyötä on ollut Ningbo Haishu Oy perustaminen Ulvilaan. Ningbo Haishu Oy:n toiminta-ajatuksena on resursoida modernisointi- ja T&K -hankkeita Suomessa ja Euroopassa. Vastuu projektien toteutuksesta on elinkeinoyhtiö Prizztech Oy:llä.  

USF-toimintaympäristössä robotiikkaklusteri Robocoast:lla (www.robocoast.fi) on monessa suhteessa merkittävä rooli Made in China 2025 –modernisointiohjelman pilottikaupunki Ningbon strategisena kumppanina. Euroopassa ja Kiinassa vahvat verkostot omaava, Satakunnassa toimiva Robocoast yhdistää suomalaisen ja eurooppalaisen robotiikka- ja tekoälyosaamisen Kiinan modernisaatiohankkeisiin, mikä avaa suomalaisille teknologiayrityksille vakaan väylän Kiinan julkisen sektorin kehitysohjelmiin ja Kiinan teollisuuden modernisaatioinvestointeihin. 

”Ningbon teollisuuden T&K- ja modernisointihaasteiden ratkaisemiseen haetaan asiantuntemusta ensisijaisesti Robocoast klusteriin kuuluvilta yrityksiltä mutta tarvittaessa koko Euroopan alueelta. Haasteiden ratkaisemisessa ja osaajien evaluoinnissa tullaan käyttämään MatchINDUSTRY LAB –toimintamallia (http://www.matchindustry.fi/lab/). Ensimmäinen Ningbo MI LAB -haastekilpailu käynnistetään kevään 2018 aikana. Lisäksi yhteistyön tavoitteena on auttaa suomalaisia teknologiayrityksiä etabloitumaan Kiinan markkinoille kiinalaisten referenssiasiakkaiden kautta. Edellä mainitussa prosessissa on tällä hetkellä mukana 12 robotiikka- ja tekoäly-yritystä”, kertoo Robocoast Klusterin vetäjä Mikko Puputti Prizztech Oy:stä.

USF-toimintaympäristön pystyttäminen alkoi Prizztechin Oy:n projektin Biotaloudesta innovaatioita kestävään kehitykseen -toimenpiteenä maaliskuussa 2016. Ulvilan kaupunki ja Robocoast klusteri valittiin Ningbon ensimmäiseksi strategiseksi kumppaniksi Made in China 2025 -ohjelmaan marraskuussa 2016. Heinäkuussa 2017 Ulvilan kaupunki perusti Ningbon pyynnöstä Ningbo Haishu Oy:n, jonka osakekanta siirtyi Ningbolle tammikuussa 2018.      

Lisätietoja:

Ulvilan kaupunginjohtaja Jukka Moilanen
+358 50 367 2617

Robocoast-klusterin vetäjä ja Ningbo Haishu Oy:n hallituksen jäsen Mikko Puputti
+358 44 710 5343 

USF-toimintamalli, Biotaloudesta innovaatioita kestävään kehitykseen -projekti, yrityskehittäjä  Heikki Perko
+358 710 5361

 

 

 

09.04.2018