Uusista polttokennosovelluksista liiketoimintaa

Polttokennot näyttävät tekevän paikallisesti tuotetun energian entistä helpommaksi. Useissa maissa laaditut energiantuotannon tiekartat ennustavat sen myös halvimmaksi tavaksi tuottaa sekä sähköä että lämpöä ja mikä tärkeintä täysin päästöttömästi. Esimerkkinä Japanissa on jo yli 20 000 kotitaloutta hankkinut vetykäyttöisen polttokennon kotinsa lämmön ja sähkön tuottajaksi (mini chp). Äetsän Vetykylähankkeessa esiin tulleista vetyteknologian laajamittaisista käyttökohteista on tehty arvio, jonka perusteella on päädytty liiketoiminnan edellytysten kartoittamiseen hajautetun energian tuotannon alueella.

Prizz.Uutisten artikkelit aiheesta mm. 3/2012, sivu 13 ja 1/2013, sivu 17.

Yli 100 kW:n vetykäyttöiset polttokennot sopisivat hyvin Suomen markkinoille ja toteuttaisivat tehokkaimmin tavoitetta CO2-päästöjen vähentämiseksi. Polttokennoliiketoiminnan edellytysten luomiseen liittyvät keskeisesti:

  • kiinteän polttokennon valmistukseen soveltuvien/halukkaiden yritysten etsintä valmistusvaiheiden suunnittelun, tuotantoketjun ja markkinoinnin kentästä
  • markkinaselvitysten laatiminen teollisuuden ja yhteisöjen chp-laitoksista varavoimalaitosten potentiaalisista kohteista ja verkon tasaamisen toimenpiteiden toteuttamisesta
  • toimintamallien luominen suuria kiinteitä polttokennoja valmistavalle yritysverkostolle
  • selvitykset teollisuuden sivutuotevedyn lähteistä, jotta saadaan kuva avainmarkkinoiden laajuudesta
  • osallistuminen sivutuotevedyn jakelujärjestelmän luomiseen ja siihen liittyvän uusiutuvilla energioilla tuotettavan sähkön hyödyntämiseen vetypolttoaineen valmistuksessa yhteistyössä kaasun- ja polttoaineiden jakelufirmojen kanssa
  • kansainväliset yhteistyöhankkeet vety- ja polttokennojärjestelmien käyttökohteista ja teknologisten ratkaisujen kehittämisestä kaupalliselle asteelle


Satakunnan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle toimintaympäristön kehittämisavustusta Euroopan aluekehitysrahastosta. eakr

Lisätietoja:

Jarmo Viitala

Projektipäällikkö

WINDTEK, tuulivoima
Puh. 044 710 5345
jarmo.viitala(a)prizz.fi