Offshore-markkinat sekä arktiset alueet tarjoavat suomalaiselle meriteollisuudelle kasvumahdollisuuksia

TEM:n julkaisi 17.6. Meriteollisuus 2020-kilpailukykytyöryhmän mietinnön, jonka mukaan offshore-markkinat sekä arktiset alueet tarjoavat suomalaiselle meriteollisuudelle kasvumahdollisuuksia. Prizztech Oy:n julkaisee kesäkuun 27. päivä Offshore-toimiala 2013 –selvityksen, joka tukee raportissa esille nostettuja seikkoja. 

Suomessa toimivat yritykset ovat globaalilla offshore-toimialalla erittäin vahvoja eräillä erityisalueilla. Suomalaisten vahvuuksiksi koetaan erityisesti teknologinen erityisosaaminen, tuotteiden ja palvelujen korkea laatu, luotettavuus ja toimitusvarmuus sekä insinöörityön kilpailukykyinen kustannus. Offshore-toimialan korkeiden laatuvaatimusten ja korkean teknologisen tason johdosta suomalaisilla yrityksillä on hyvä asema ottaa osansa globaalista markkinakasvusta myös tulevina vuosina. Toimialan kehittymisen tukemiseksi toivotaan myös poliittisilta päätöksentekijöiltä toimenpiteitä, joilla varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus toimialalle, edistetään innovaatioiden syntymistä ja tuetaan tuotannon kilpailukykyä.

- Esimerkiksi arktinen teknologia on Suomelle luonnollinen markkinasegmentti. Suomalaisilla yrityksillä ja tutkimuslaitoksilla on huippuosaamista esimerkiksi koskien arktisia järjestelmiä, laitteita ja komponentteja, jääkuormia, matalia lämpötiloja kestäviä materiaaleja ja rakenteita, jään murtamista ja jäiden käyttäytymisen ennustamista. Arktisen alueen tutkimus ja osaaminen tukevat niin telakka-, teknologia- kuin suunnittelu- ja operointiyrityksiäkin, sanoo kehittämispäällikkö Janne Vartia Prizztech Oy:stä.

- Offshore-osaamisen kehittämisessä tutkimus ja kotimaiset asiakkaat ovat keskeisessä roolissa ja tärkeä linkki tuotekehitykseen, Vartia jatkaa.

Viime vuonna julkaistu Offshore-liiketoiminta suomalaiselle pk-sektorille 2012 hankkeen selvitys oli ensimmäinen laatuaan. Selvitys osoitti, että offshore on merkittävää liiketoimintaa yli sadalle suomessa toimivalle yritykselle ja sen merkitys on kasvussa. Vuoden 2012 selvityksen ennuste vuoden 2012 liikevaihdosta on toteutunut merkittävästi yli ennusteen. Tämä johtuu erityisesti teknologiayritysten odotettua paremmasta myynnistä offshoressa – erityisesti ruoripotkureita mennyt odotettua enemmän.

Vuoden 2013 selvitys julkaistaan 27.6., aiempi vuoden 2012 selvitys löytyy osoitteesta http://www.prizz.fi/offshoreraportti

Selvitykset on toteutettu osana Offshore-liiketoiminta suomalaiselle pk-sektorille-hanketta. Hanketta rahoittavat Satakunnan ELY-keskus sekä Porin, Rauman, Uudenkaupungin ja Turun kaupungit LOURA, Lounaisrannikon kehittämisvyöhyketyön kautta.

Lisätietoja:

Prizztech Oy
Satakunnan osaamiskeskus, Meriklusteri
Kehittämispäällikkö Janne Vartia
Puh. 044 710 5368

Meriteollisuus 2020-kilpailukykytyöryhmän loppuraportti on luettavissa TEM:n verkkosivuilla osoitteessa https://www.tem.fi/files/36946/Meriteollisuus_2020_Mietinto.pdf

18.06.2013