Offshore-toimiala elpymässä romahduksesta; kasvunäkymät lupaavat erityisesti innovatiivisille yrityksille

Offshore on merkittävää liiketoimintaa noin 170 Suomessa toimivalle yritykselle. Viime vuosien romahduksesta huolimatta suomalaisten offshore-toimijoiden liikevaihto saavuttaa vuonna 2016 lähes 1,2 miljardia euroa, josta viennin osuus on yli 80 %. Toimiala työllistää suoraan noin 4 600 henkilöä Suomessa. Ajanjaksolla 2009-2014 offshore-liikevaihto kasvoi keskimäärin 10 % vuodessa. Pitkään jatkunut alhainen öljyn hinta vähensi kuitenkin teollisuudenalan investointeja merkittävästi ja vuosina 2014-2016 suomalaisten toimijoiden offshore-liikevaihto supistui lähes 19 % vuodessa. Offshore-ala kasvaa kuitenkin yhä öljyalan ulkopuolella meren kelluvissa rakenteissa ja myös öljyalan elpyminen on alkanut. Tämä näkyy myös suomalaisten offshore-toimijoiden liikevaihdossa, jonka ennustetaan kasvavan yli 20 % vuonna 2017.

Öljyalan lama tukee pienempien innovatiivisten toimijoiden markkinoille tuloa ja on suunnannut offshore-osaamista kohti uusiutuvaa energiaa ja merellä asumista. Offshore-alan investoinnit ovat olleet riippuvaisia öljyn ja kaasun hinnasta. Nykyinen noin 50 dollarin tynnyrihinta raakaöljylle mahdollistaa ylläpitoinvestoinnit ja tuotannon tehostamisen, mutta merkittävää öljyalan investointien vauhdittumista ei ole tiedossa ennen 70 – 100 dollarin hintoja. Tästä syystä öljyvetoinen offshore-toiminta on ollut jäissä, kun öljy-yhtiöt odottavat öljyn hinnan nousevan tasolle, jolla öljyn poraus ja etsintä ovat jälleen kannattavia.

- Säilyttääkseen kilpailukykynsä haastavassa markkinatilanteessa offshore-toimijat ovat vähentäneet investointejaan ja tehostaneet toimintaansa. Nykyinen liikevaihtotaso on kuitenkin saavuttanut pohjansa ja leikkauksia operatiivisen toimintaan ei ole enää odotettavissa. Fossiilisen energian offshore-tuotannon investoinnit ovat asteittain palautumassa, mutta eivät saavuta näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa buumivuosien 2012-2013 tasoa. Kasvun saavuttamiseksi suomalaiset yritykset panostavatkin nyt uusien liiketoimintamahdollisuuksien etsimiseen ja innovointiin, kertoo johtava asiantuntija Pekka Rouhiainen Prizztech Oy:stä.

Offshore-toimiala on muuttumassa öljyteollisuusvetoisesta kohti älykkäämpää ja modernimpaa merellä tapahtuvaa uusiutuvan energian tuotantoa, asumista ja muita palveluita. Tämä nähdään eduksi Suomelle, sillä Suomella on merkittäviä vahvuuksia meriteknologiassa. Suomen meriteollisuus on eturintamassa kehittämässä offshore-puolen ratkaisuja alusten etäohjaukseen ja robotisaatioon, merellä asumiseen sekä uusiutuvan energian tuotantoon. Lisäksi useat lupaavat start-up-yritykset pyrkivät innovatiivisilla ratkaisuilla johtaviksi kansainvälisiksi teknologiatoimittajiksi offshore-markkinoilla. Tällaisia yrityksiä ovat mm. avaruusteknologiayhtiö Iceye, joka tarjoaa reaaliaikaista satelliittikuvaa merijään liikkeistä ja Kyynel, joka tarjoaa tietoliikennepalveluita pohjoisella ja arktisella alueella toimiville murtajille ja erikoisaluksille.

Suomelle mahdollisuus edistää arktisen osaamisen hyödyntämistä puheenjohtajakausillaan

Suomella on hyvät edellytykset päästä osalliseksi arktisen alueen talouskasvusta, vaikka öljynporaus alueilla ei koskaan alkaisikaan. Markkinakysyntä arktista teknologiaa ja palveluita kohtaan kasvaa joka tapauksessa.

- Esimerkkejä tällaisista alueista ovat säätutkimus, satelliittinavigointi ja jääolosuhteissa toimiminen sekä offshore-rakenteet. Suomella on tulevina vuosina poikkeuksellisen vahva asema vaikuttaa arktisen liiketoiminnan kehitykseen, sillä Suomella on puheenjohtajakausi sekä Arktisessa neuvostossa että Arktisessa talousneuvostossa vuosina 2017-2019. Puheenjohtajuudet antavat mahdollisuuden lisätä suomalaisen arktisen meriteollisuuden näkyvyyttä, kertoo Rouhiainen.

Konsulttiyhtiö VALOR Partners Oy on arvioinut selvityksessään Suomen offshore-toimialan tilaa vuonna 2016 sekä näkymiä vuodelle 2017. Offshore-selvityksen toimeksiantajana on Prizztech Oy. Offshore-toimialalla tarkoitetaan öljyn ja kaasun etsimistä tai tuotantoa merenpohjasta, tätä tukevia liiketoimintoja sekä muuta tuotantoa ja tätä tukevaa toimintaa merellä.

Offshore-toimialaselvitys tukee elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn parantamista, jota Prizztech Oy toteuttaa kehitysohjelmien ja -hankkeiden avulla.  Hanketta ovat rahoittaneet Työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä Porin kaupungin kanssa. Selvitys on jatkoa vuosina 2012-2015 julkaistuille selvityksille.

Selvitys on ladattavissa englanniksi ja venäjäksi osoitteessa http://www.prizz.fi/julkaisut

Lisätietoja:

Pekka Rouhiainen

Johtava asiantuntija

Teknologiateollisuus
Puh. 044 710 5326
pekka.rouhiainen(a)prizz.fi

19.10.2016