Onerva Omaisviestintä nopeuttaa tiedonkulkua omaisten ja henkilöstön välillä

Kokemäen perusturvan vanhuspalveluissa on kokeiltu kolmen kuukauden ajan Onerva Omaisviestintä-palvelua, jonka tarkoituksena on toimia matalan kynnyksen viestintävälineenä henkilökunnan ja omaisten välillä. 

- Ajatuksena on ollut kehittää helppokäyttöinen viestintäkanava, jonka kautta omaiset saavat tiedon siitä, miten asiakas voi. Palvelun avulla olemme halunneet mahdollistaa sen, että kaikki omaiset saavat saman tiedon yhtä aikaa, kertoo toimitusjohtaja Ville Niemijärvi palvelun kehittäneestä Onerva Hoivaviestintä Oy:stä.

Kokemäellä Onerva Omaisviestintä -palvelua on hyödynnetty sekä palvelukeskus Henrikinhovin että kotihoidon asiakkaiden omaisten kanssa. 
- Omaisten kanssa on viestitty päivittäisistä asioista sekä erilaisista tapahtumista, joihin myös omaiset ovat tervetulleita. Omaiset ovat suhtautuneet positiivisesti yhteydenpitoon Onervan kautta. Erityisesti kaukana asuvat omaiset ovat arvostaneet viestittelyä, kertoo Henrikinhovin vs. hoitotyön esimies Johanna Mäntylä.

Viestien tarkoituksena on vähentää omaisten huolta ja lisätä läpinäkyvyyttä. 
- Onervan avulla on helppoa ja nopeaa viestiä asiakkaiden kuulumisista, myös pienemmistäkin asioista. Kokeilun on huomattu lisäävän yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta omaisten kanssa, toteaa Henrikinhovin sairaanhoitaja Asta Mäkinen.

Sairaanhoitaja Asta Mäkinen ja vs. hoitotyön esimies Johanna Mäntylä ovat yhteydessä Onervan avulla mm. Seppo Lähteenmäen omaisiin. 

- Onervalla voi helposti kertoa asiakkaan nykyhetken mielen ja voinnin tilaa. Onerva palvelee etenkin sellaisia omaisia, jotka eivät voi osallistua ikääntyneen päivittäiseen arkeen niin usein kuin haluaisivat. Omaisilta on tullut toive Onervan käytön jatkumisesta pilotin jälkeenkin, summaa Kokemäen vanhuspalvelupäällikkö Kirsi-Marja Polo saatuja kokemuksia.

- Jatkuva keskustelu asiakkaiden kanssa on oikeastaan näiden kokeilujen parasta antia. Vielä kun nämä keskustelut on voitu yhdistää uusien tuoteominaisuuksien julkaisemiseen (esim. kuvien lisääminen Onervaan), käyttäjästatistiikan keräämiseen ja meidän omaan asiakastyytyväisyyskyselyymme, olemme saaneet valtavasti lisätietoa käyttäjistä ja siitä mikä Onervassa toimii ja mikä ei, kertoo Niemijärvi.

Hyvät alueelliset verkostot ja ketterä toimintamalli tuovat ryhtiä testaukseen

Onerva Hoivaviestintä Oy:ssä Omaisviestintäpalvelun testaaminen Kokemäen vanhuspalveluissa osana HYVÄKSI-hanketta on todettu hyödylliseksi ja antoisaksi.
- Pienen yrityksen on usein hankala päästä testaamaan uutta teknologiaa julkiselle sektorille. Tässä tapauksessa Prizztechin valmis keskusteluyhteys kentälle ja hyvä, tuotteistettu toimintamalli (kaikkine sopimuspapereineen jne.) on mahdollistanut nopean etenemisen ja itse asiaan eli käytönaloitukseen päästiin nopeasti. Koekäytön aikana pidetyt systemaattiset palautekeskustelut ovat tuoneet testaamiseen ryhtiä sekä meille että asiakkaille, kertoo Niemijärvi.

- Meidän osaltamme testaus on sujunut hyvin ja vuorovaikutus eri osapuolien välillä on ollut mutkatonta. Erityisen hienoa on ollut välipalaverit, joissa olemme tuoneet esille joidenkin omaisten huonot palautteet liittyen hoitajien vähäiseen käyttöaktiivisuuteen. Näihin on löytynyt aina hyvät syyt, ja hoitajat ovat päättäneet korjata asian välittömästi: laajennetaan Onervan käyttöä useammille hoitajille, otetaan kännykät käyttöön, laitetaan saman tien muutama viesti ja aktivoidutaan jne. Olisimme toivoneet pystyvämme lisäämään useampia uusia ominaisuuksia Onervaan ja testaamaan niiden käyttöä. Etenkin notifikaatio uudesta viestistä oli sellainen, mitä käyttäjät toivoivat, ja harmiksemme emme ehtinee tuota toteuttaa. Kaikin puolin olemme tyytyväisiä koekäyttöön ja iso kiitos, että tämä järjestyi, iloitsee Niemijärvi. 

Onerva Omaisviestintä -palvelun testaus on osa Prizztechin HYVÄKSI – Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto -hanketta. Hanketta rahoittaa Satakuntaliitto (EAKR), Porin seudun kunnat sekä SAMK, joka toimii hankkeen toisena toteuttajana.  

 

 

10.01.2018