Osakeyhtiön perustaminen helpottuu

 

Osakeyhtiöiden minimipääoma pois ja edunsaajat rekisteriin

Osakeyhtiöiden minimipääomavelvoite, 2 500 €, poistuu heinäkuun 2019 alussa. Uutta on myös se, että kaikki osakeyhtiöiden edunsaajat on ilmoitettava kaupparekisteriin 1.7.2019 ja 1.7.2020 välisenä aikana. Ilmoitusvelvollisuus koskee noin 300 000 suomalaisosakeyhtiötä ja osuuskuntaa, mutta ei toiminimiyrittäjiä eikä pörssiyhtiötä. Edunsaajailmoitus on maksuton ja se tehdään sähköisesti YTJ-palvelussa (ytj.fi). Jatkossa ilmoitus tehdään aina, kun uusi yritys perustetaan tai kun edunsaajien tiedot muuttuvat.

Kuka on edunsaaja?

Osakeyhtiöiden edunsaajia ovat henkilöt, jotka omistavat yli 25 % yrityksen osakkeista – suoraan tai välillisesti, tai heillä on yli 1/4 yhtiön äänivallasta – suoraan tai välillisesti. Välillisestä omistuksesta on kyse, jos osakkaana on osakeyhtiö, josta edunsaajaksi pitää ilmoittaa kaikki ne henkilöt, jotka omistavat yhtiöstä yli neljänneksen. Jos edunsaajailmoitusta tekevän osakeyhtiön osakkaista kukaan ei omista yli 25 prosenttia yhtiöstä, eikä määräävästä äänivallasta ole sovittu esimerkiksi osakassopimuksella, yhtiöllä ei ole edunsaajia. Ilmoitus pitää silti antaa.

Esimerkkejä edunsaajista

Lue lisää PRH:n verkkosivuilta: www.prh.fi/edunsaajat

 

Toiminimi vai osakeyhtiö?

Osakeyhtiön minimipääomavelvoitteen poistumisen myötä moni yksinyrittäjä pohtii nyt todennäköisesti toiminimen muuttamista osakeyhtiöksi. Samoin yhä useampi yrittäjyyttä suunnitteleva miettii, pitäisikö toiminimen sijasta perustaa osakeyhtiö. Yritysmuodon valintaan vaikuttavat mm. yrittäjien lukumäärä, rahan tarve, riskit, vastuut ja verotus.

Prizztech Oy:n Uusyrityskeskus Enterin neuvojat auttavat sinua maksutta oikean yritysmuodon valinnassa ja myös yrityksen rekisteröinnissä. Neuvonnassa saa perustietoa myös yhtiömuodon muutoksista ja muutosrekisteröintiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Jo toiminnassa oleva tmi- tai ky-yritys voi siis myös varata ajan perustamisneuvontaan, vaikka kyseessä onkin yhtiömuodon muutos.

Lisäinfoa eri yhtiömuodoista saat esimerkiksi Prizztech Oy:n tarjoamasta Yritystulkki-tietopankista: https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/prizztech/aloittava-yrittaja/yhtiomuodot/, sekä Suomen Yrittäjien artikkeleista: https://www.yrittajat.fi/uutiset/606114-oy-vai-tmi-yritysmuodon-vaihtaminen-helpottuu-itselle-sopivin-vaihtoehto-kannattaa ja https://www.yrittajat.fi/uutiset/603559-osakeyhtion-perustaminen-helpottuu-2500-euron-alkupaaomaa-ei-enaa-vaadita

 

Varaa aika Uusyrityskeskus Enterin maksuttomaan yritysneuvontaan:

www.prizz.fi/ajanvaraus

 

23.04.2019