OSKEn tulokset yksissä kansissa

Osaamiskeskusohjelman työ alueiden innovaatiotoiminnan edistämisessä päättyy vuoden 2013 lopussa. Alueellisen innovaatiopolitiikan uusi vaihe käynnistyy vuoden 2014 Innovatiiviset kaupungit –ohjelmassa. Suomalaiselle innovaatiojärjestelmälle OSKE jättää perinnöksi joukon hyviä käytäntöjä ja osaavia, verkottuneita toimijoita ja alueita. 

OSKEn historiasta, kokemuksista ja hyvistä käytännöistä voit lukea lisää Osaamiskeskusohjelma - Tuloksia ja käytäntöjä 2007-2013 julkaisusta osoitteessa http://www.e-julkaisu.fi/OSKE/. Painetun julkaisun voi tilata sähköpostitse osoitteesta hanna-maria.urjankangas@tem.fi

25.11.2013