Peittoo 2025 -Vastaus kierrätys- ja ympäristöliiketoiminnan haasteisiin -raportti


Satakuntalainen vastaus kierrätys- ja ympäristöliiketoiminnan haasteisiin - Peittoo 2025 selvitys- on julkaistu joulukuussa 2013. Selvitys toteutettiin osana Prizztechin hallinnoimaa Peittoon kierrätyspuisto -hanketta ja sen toteutti Ramboll Finland Oy. Selvitys sisältää laajan analyysin ympäristö- ja kierrätystoimialasta ja sen muutossuunnista, Peittoon toimintaympäristöstä ja vastaavista verrokkialueista Suomessa.  Selvityksen pohjalta syntynyt Peittoo 2025 -visio kuvaa alan liiketoimintapotentiaaleja painottuen erityisesti Peittoon tarjoamaan toimintaympäristöön.

Peittoo-hankkeen projektipäällikön Tuula Raukolan mukaan selvityksen lähtökohtana on ollut tarve kehittää ja keskittää teollisten sivutuotteiden hyödyntämistä Satakunnassa. 
- Kansalliset ilmasto- ja ympäristötavoitteet, muuttuva lainsäädäntö, jäteverot ja raaka-aineiden niukkuus ohjaavat sekä kunnat että yritykset entistä vahvemmin materiaalien kierrätykseen, hyötykäyttöön ja uusiutuvan energian tuotantoon. Porin kaupunki on ollut aktiivinen ja ennakoiva lakimuutosten edessä, minkä osoittaa vuonna 2012 hyväksytty Peittoon alueen osayleiskaava, sanoo Raukola.

Selvitystyötä johtanut Rambollin asiantuntija Joonas Hokkanen kertoo, että yrityksillä on selkeästi tarvetta Peittoon kaltaisille alueille ja niiden tuomille synergiamahdollisuuksille.
- Vertailussa muihin Suomen vastaaviin alueisiin Peittoo erottautuu laajuudellaan ja monipuolisuudellaan. Sijoittautumista alueelle edistävät sataman ja valtatie 8:n läheisyys sekä riittävä etäisyys tiiviistä yhdyskuntarakenteesta, kertoo Hokkanen.

Hokkasen mukaan lainsäädäntö tuo jatkuvasti uusia velvoitteita, joita ei voida toteuttaa jätteen syntypaikoilla tai nykyisissä käsittelypaikoissa. Kierrätysmateriaalien kustannustehokas käsittely vaatii myös yhä suurempia volyymeja ja toimintojen keskittämistä.

Peittoon liiketoimintamahdollisuudet jakautuvat volyymijakeisiin, uusiutuvan energian tuotantoon ja korkean lisäarvon jakeiden käsittelyyn. Alueelle haetaan toimijoita, joille synergiat tuovat merkittävää lisäarvoa. Nämä synergiarajapinnat voivat liittyä esimerkiksi teollisuuden sivutuotteiden hyödyntämiseen raaka-aineena, yhteisiin logistisiin ratkaisuihin tai saman alueen eri käyttötarkoituksiin sen käyttösyklin eri vaiheissa.

Selvitys on ladattavissa kokonaisuudessaan nettisivuilta: www.prizz.fi/peittoo

Lisätietoja:

Tuula Raukola

Specialist, circular economy

Tel. +358 44 710 5394
tuula.raukola(a)prizz.fi

28.02.2014