Pilotoinnit ja kokeilut

Valimoteollisuuden sivutuotteet maanrakentamisessa

Peittoon alueelle on rakennettu kaksi koekenttää materiaaliseoksesta, jossa hyödynnetään valimohiekkaa ja -pölyä. Koekenttärakentamisella on tarkoitus osoittaa, että materiaalit soveltuvat vastaavilla alueilla tehtäviin kenttärakenteisiin eikä niistä aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle.  

NdFeB-magneettiromun kierrätys

Hankkeessa on demonstroitu prosessi, jolla ison kestomagneettikoneen magneetit saadaan irrotettua ja kierrätettyä uusiomagneeteiksi. Menetelmän avulla magneettien sisältämät arvokkaat maametallit saadaan uudelleenkäyttöön. Teollisen toiminnan käynnistyessä Peittoon aluetta on mahdollista hyödyntää käytöstä poistettujen moottoreiden välivarastointi- ja käsittelyalueena. Lataa tästä raportti magneettien kierrättämisdemonstraatiosta.

Tuhkarakeiden käyttö väylärakentamisessa

Porin Söörmarkun kiertoliittymässä testataan Ecolan Oy:n valmistaman tuhkarakeen teknisiä ominaisuuksia. Tavoitteena on edistää voimalaitostuhkien hyödyntämistä sekä vähentää neitseellisten materiaalien käyttöä väylärakentamisessa. Koerakenteen valmistelu on toteutettu osana Circwaste-hanketta ja Peittoon aluetta on hyödynnetty materiaalien välivarastointiin. Lataa tästä raportti koerakenteen toteutuksesta.