Pk-yrityksille kontakteja Etelä-Afrikan markkinoille

SME Aisle -projektin tavoitteena on tukea keskisen Itämeren alueen pk-yritysten ponnisteluja kohti eteläisenAfrikan markkinoita. Sillanpääasemana Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) alueella toimii suomalaisille tuttu Namibia.

Projekti järjesti pk-yrityksille huhtikuussa 2019 kahden viikon mittaisen matkan Namibiaan, Etelä-Afrikkaan ja Sambiaan. Matkalla projektiryhmän edustajat ja matkalle osallistuneet 31 yritystä Suomesta, Ruotsista, Virosta ja Latviasta tapasivat potentiaalisia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Yritykset edustivat laajasti merenkulkua ja logistiikkaa, automaatiota, ICT:tä ja uusiutuvaa energiaa, eli aloja joiden osaamiselle onkin nopean positiivisen kehityksen leimaamassa eteläisessä Afrikassa kysyntää.

Projektin työskentely jatkuu matkan jälkeen ja seuraavassa vaiheessa yritykset saavat heille suunniteltua valmennusta, johon kuuluu perehdyttäminen liiketoimintaympäristöön, oikeiden kontaktien luonti ja myös muu yritysten toivoma tuki. SME Aisle projekti toteutetaan 1.3.2018 - 31.8.2021 ja sitä rahoittaa INTERREG Central Baltic ohjelma. Hankkeen toteuttajia ovat Satakunnan ammattikorkeakoulu, Prizztech Oy, Latvian Chamber of Commerce and Industry, Masoc ja Tallinn University of Technology. 

27.05.2019