Pori mukana Digital Cities Challenge -hankkeessa

 

The Digital Cities Challenge on EU:n hanke, jossa rakennetaan digitalisaation edistämiseen tähtäävä strategia 15 eurooppalaiselle kaupungille. Useat Euroopan kaupungit hakivat hankkeeseen ja Pori hyväksyttiin ainoana suomalaisena kaupunkina mukaan.

Digital Cities Challenge 3. työpaja järjestettiin Porin kaupungintalolla 20.2.2019. Mukana oli useita yrityksiä ja muita kaupungin sidosryhmiä kuten Robocoast. Tilaisuuteen oli kutsuttu puhumaan kansainvälinen robotiikka-asiantuntija Uwe Haass, joka antoi hyvän ulkopuolisen näkemyksen Robocoastista ja sen merkityksestä Porin kaupungille ja alueen yrityksille.

 

Robocoastia luotsaava Mikko Puputti (vasemmalla) ja yhteyspäällikkö Pauliina Harrivaara Prizztechistä keskustelivat Uwe Haassin kanssa muun muassa Robocoast-verkoston kehittämisestä.

Uwe Haassin näkemyksen mukaan Tanskassa sijaitseva Odensen robotiikka-klusteri olisi hyvä benchmarking-kohde Robocoastille ja Porille. Odensessa teollisuuden, julkishallinnon ja korkeakoulujen kiinteä yhteistyö on mahdollistanut alueen robotiikkayritysten kansainvälisen kehittymisen.  Teollisuuden modernisointiin ja Robocoast yritysklusteriin kehittämiseen panostamalla luodaan Porille ja sen kasvulle selkeä mahdollisuus. Toisaalta osaavan työvoiman saatavuus on haaste. Haass painottikin, että ratkaisujen löytäminen tähän olisi keskeistä alueen tulevaisuuden kannalta.

25.03.2019