Porin seudun hyvinvointiteknologian kehittämistoiminta OECD:n parhaimmistoa

OECD on julkaissut kesäkuussa uuden julkisen sektorin innovaatiotoiminnasta kertovan sivuston nimeltä The Observatory of Public Sector Innovation (OPSI), jossa esitellään erittäin ansioituneita julkisen sektorin uusia toimintatapoja. Porin seudulla toteutettu hyvinvointiteknologian kehittämistoiminta on nostettu yhdeksi malliesimerkiksi siitä, kuinka julkinen sektori on tarjonnut tuotetestaus- ja kehitysalustan hyvinvointiteknologiayrityksille.

Elinkeinoyhtiö Prizztech Oy on toteuttanut Porin seudulla hyvinvointiteknologian kehittämistyötä mm. yhteistyössä Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen kanssa. Living lab - käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan -hankkeessa testataan ja kehitetään hyvinvointiteknologiaratkaisuja ikäihmisten toimintakyvyn ja kotona asumisen sekä vanhustyön ammattilaisten työn tueksi. Living lab -toimintamalli on sosiaalinen innovaatio, joka osallistaa käyttäjät eli ikäihmiset, omaiset ja vanhustyön ammattilaiset mukaan yritysten tuotekehitystoimintaan.

- Tuotetestausten myötä ikäihmiset ja hoitohenkilöstö saavat tietoa ja tärkeitä käyttökokemuksia uusimmista teknologiaratkaisuista, niiden toimivuudesta ja soveltuvuudesta mm. hankintapäätösten tueksi. Yritykset voivat hyödyntää vanhustyön ammattilaisten asiantuntemusta ja osaamista sekä ar-vokasta palautetta ja konkreettisia kehittämisehdotuksia tuotekehityksessään. Kiitosta on erityisesti saanut se, että käyttäjät voivat vaikuttaa heille suunniteltaviin tuotteisiin, jolloin voidaan kehittää helppokäyttöistä ja luotettavaa teknologiaa, jossa on huomioitu myös käyttäjien toiveet ja tarpeet, kertoo projektipäällikkö Niina Holappa Prizztech Oy:stä.

- OECD:n sivuston tarkoitus on jakaa tietoa ja kokemuksia julkisen sektorin parhaista käytänteistä ja innovaatioista sekä mahdollistaa niiden hyödyntäminen myös muualla maailmassa. Tämä on erittäin hieno ja ainutlaatuinen mahdollisuus kertoa toiminnastamme ja suomalaisesta osaamisesta maail-manlaajuisesti, toteaa Holappa.

- Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ja ikäihmisten palvelujen laatusuositus ohjaavat ikääntyneiden palvelujärjestelmän muuttamista avohoitopainotteiseksi. Palvelurakenteen muuttaminen ja valmistautuminen kasvavaan vanhuspalveluiden kysyntään on tapahduttava pitkäaikaista laitoshoitoa vähentämällä ja palveluasumista sekä kotihoitoa eri tukipalveluineen lisäämällä. Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen vanhuspalveluiden suunnitelmassa vuoteen 2020 ympärivuorokautisen hoidon yhtenä kehittämiskohteena on hyvinvointiteknologian käytön lisääminen ja yhdessä kehittäminen yritysten kanssa. Living lab -toimintamalli tukee vanhuspalvelurakenteen muutosta avopainotteisemmaksi. Living lab on mahdollistanut vanhuspalveluille näköalapaikan uusimpaan hyvinvointiteknologiaan, tästä on kiittäminen Prizztech Oy:tä, kertoo Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen vanhuspalveluiden johtaja Pirjo Rehula.

Living lab – käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan -hanketta rahoittavat Satakuntaliitto (EAKR) ja Porin seudun kunnat.

Living lab -toiminnan esittely OECD:n sivustolla: https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation/innovations/page/livinglabenvironments.htm

Lisätietoja:

Niina Holappa

Projektipäällikkö

HYVÄKSI-hanke
Puh. 044 710 5455
niina.holappa(a)prizz.fi

03.07.2014