Porin seudun kaasutalous etenee – ympäristö kiittää


Porin seutu ja Satakunta ovat kansallisia off-grid -alueen kaasutalouden edelläkävijöitä. Suomen ensimmäinen LNG-tuontiterminaali on rakennettu Porin Tahkoluotoon, josta on aloitettu kaasun jakelu elokuussa 2016. Tämä uusi energiamuoto vaikuttaa laajasti Satakunnan talouteen ja on käynnistänyt kaasuinvestointien sarjan teollisuudessa, jakelussa ja biokaasun tuotannossa. Tällä hetkellä jo rakennettujen kaasuinvestointien kokonaisarvo on alueella noin 150 MEUR, ja uusia investointipäätöksiä on suunnitteilla.

LNG-terminaali on Skangas Oy:n investointi. Terminaalin varastointikapasiteetti on 30 000 m3. Tahkoluodosta on rakennettu 12 km pitkä kaasun jakeluputki Kaanaan teollisuusalueelle, jossa Huntsman Pigments Oy ja Porin Prosessivoima Oy ovat kaasun loppukäyttäjiä.

Gasum Oy on tehnyt investointipäätöksen ensimmäisen kaasutankkausaseman rakentamisesta Poriin. Ensisijainen sijoituspaikka on Tiilimäki.  Yhtiöllä on suunnitelmissa lisätä tankkauspisteitä Porin alueelle, vaihtoehtoina CNG-jakeluasema Mikkolan alueelle ja raskaan kaluston tankkauspiste Honkaluotoon tai Tiilimäelle.

Envor Group Oy on valittu Porin Veden jätevesilaitoksella syntyvän lietteen loppukäsittelijäksi. Liete tullaan käsittelemään Luotsinmäelle sijoittuvassa biokaasulaitoksessa. Laitoksen yhteyteen rakennetaan biokaasun tankkausasema.

Harjavallan suurteollisuuspuistossa Norilsk Nickel Harjavalta Oy on rakentanut LNG-vastaanottosäiliön ja kaasun höyrystysjärjestelmän, jonne LNG toimitetaan säiliöautoilla Tahkoluodosta. Teollisuuspuiston muut yritykset ottavat LNG:n käyttöön vuoteen 2020 mennessä. Tulevaisuudessa LNG:n pienkäyttäjiä on useilla Porin seudun yritysalueilla.

Vuoteen 2020 mennessä kaasutankkausasemien myötä alueen kaasuautojen määrä on kasvanut vahvasti. Porin kaupungin ja muiden julkisten toimijoiden esimerkkiä ovat noudattaneet sadat yritykset ja yksityiset ihmiset. Vision mukaan kaasuautojen ja muiden vähäpäästöisten autojen pysäköinti Porin keskustassa on ilmaista.

Länsi-Suomen pelastusharjoitusalue on vuoteen 2020 mennessä kansallisesti tunnustettu kaasuturvallisuuden koulutus- ja kokeilualue.

Lisätietoja:

Matti Luhtanen

Projektipäällikkö

LNG, kaasutalous
Puh. 044 710 5347
matti.luhtanen(a)prizz.fi

02.12.2016