Porin seudun kaasutaloussuunnitelma 2020

Porin Tahkoluotoon on rakennettu Suomen ensimmäinen LNG-tuontiterminaali, josta aloitetaan kaasun jakelu vuonna 2016. Tämä uusi energiamuoto tulee parantamaan merkittävästi Porin seudun elinvoimaa ja se palvelee useiden vuosikymmenien ajan. Porin kaasutaloudesta on laadittu kokonaissuunnitelma, jossa suunnitellut investoinnit, käyttäjien ja ympäröivän yhteiskunnan tarpeet huomioidaan kokonaisvaltaisesti.

Suunnitelmaa varten hankkeessa:

  • Selvitetään Porin biokaasulaitosinvestoinnin kannattavuus, toteutettavuus ja sijoitusvaihtoehdot huomioiden Tahkoluodon LNG-terminaali ja teollisuuden LNG-investointisuunnitelmat.
  • Tunnistetaan biokaasun käyttökohteita ja etsitään siitä kiinnostuneita logistiikka-alan yrityksiä Porin seudulta ja teollisuusalueilta.
  • Selvitetään kaasutankkausaseman/-asemien mahdolliset sijainnit alueen LNG-investointien ja mahdollisen biokaasulaitoksen sijainnin perusteella.
  • Tunnistetaan Porin biokaasulaitos- ja liikennekaasujakeluasemainvestoinneista kiinnostuneet yritykset, konsortiot ja toteutusvaihtoehdot mahdollista julkista hankintaa varten.
  • Kartoitetaan ja tunnistetaan teollisuuden LNG- ja kaasuinvestoinnit alueella.


Hanketta rahoittaa Satakuntaliitto maakunnan kehittämisrahalla.

Artikkeli hankkeesta Prizz.Uutisissa.

Lisätietoja:

Matti Luhtanen

Projektipäällikkö

LNG, kaasutalous
Puh. 044 710 5347
matti.luhtanen(a)prizz.fi

13.08.2015