Puista asiaa innovaatioista

PUURIDS-hankeen julkaisussa ajan hermolla olevaa asiaa puurakentamisesta.

15.01.2015