Rakennuksen ilmatiiviyden mittaus paljastaa rakentamisen laadun

Seurantakohteena olevan Rakennuspori Saneerauspalvelut Oy:n rakentaman rivitalon rakennustyöt ovat edenneet siihen pisteeseen, että on aika tehdä tiiviysmittaus, joka on osa rakentamisen laadunvarmistusta.

Kohde on mielenkiintoinen, sillä siellä tiiviyden saavuttamiseksi on käytetty ilmansulkupaperia muovin sijasta. Tiiviys on myös hyvä mittari rakentamisen laadulle, sillä tiiviys vaatii ennen kaikkea huolellisuutta sekä suunnittelussa että rakentamisessa. Rakennuksen vaipan ilmanpitävyydellä on vaikutusta sisäilman laatuun ja rakenteiden kosteustekniseen toimintaan. Tiiviissä rakennuksessa ulkoa sisään virtaavan kylmän ilman määrä on pieni, joten vedontunne vähenee ja homeiden, haitallisten aineiden ja epäpuhtauksien kulkeutuminen rakenteista sisäilmaan vähenee, jonka ansiosta sisäilma paranee. Rakennuksen tiivis vaippa ei päästä kosteaa sisäilmaa rakenteisiin, eikä kylmä ulkoilma pääse jäähdyttämään rakenteita, minkä johdosta homeen kasvulle otollisia olosuhteita ei pääse muodostumaan rakenteisiin.

Porin kaupungin rakennusvalvonta aloitti viime keväänä rakentajien laatuohjauksen kolmella tilaisuudella. Jatkoa on suunnitteilla, sillä rakennushanke on ihmisille yksi elämän suurimmista taloudellisista investoinneista, jossa onnistuminen ei saa missään nimessä olla sattumanvaraista. Rakentajan tekemien laatuvalintojen tulee olla tietoisia ja harkittuja sekä ja niiden tulee määräytyä talonrakentajan omista lähtökohdista. Rakentamisessa olennainen laatu on etupäässä muuta kuin näkyvien pintamateriaalien valintoja.

Heinäkuun 2012 alussa voimaan tulleet uudet rakentamismääräykset korostavat ilmanpitävien rakenteiden merkitystä energiatehokkuuden kannalta. Määräysten mukaan rakennusvaipan ilmanvuotoluku saa olla enintään 4 m³/h m², kun aiemmin ilmatiiviydelle ei ollut enimmäisarvoa. Määräyksiä parempi ilmanvuotoluku on käytännössä osoitettava tiiviysmittauksella.

Hanketta rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus EAKR-rahoituksella.

Lisätietoja:

Energianeuvoja Marjo Kekki
Puh. 044 710 5354
Projektipäällikkö, puutuoteala, Heikki Perko
Puh. 044 710 5361
10.01.2013