Raumalla robotiikan käyttöön ollaan valmiita

Sosiaali- ja terveydenhuollon robotiikka-aiheinen tilaisuus houkutteli Kaunisjärven vanhainkodin juhlasalin täyteen kiinnostuneita kuulijoita.
Sosiaali- ja terveydenhuollon robotiikka-aiheinen tilaisuus houkutteli Kaunisjärven vanhainkodin juhlasalin täyteen kiinnostuneita kuulijoita.


Sosiaali- ja terveydenhuollon tekoälyä ja robotiikkaa voidaan jo nyt hyödyntää monipuolisesti esimerkiksi asiakastarpeiden nopeammassa tunnistuksessa, kaatumisen ennalta ehkäisyssä, kuntoutuksessa, lääkejakelussa sekä logistiikassa. 

Raumalla tekoälyn ja robotiikan hyödyntämiseen ollaan jo valmiita. Maanantaina 11.3.2019 järjestettyyn Robotiikka hyvinvoinnin edistäjänä -demotilaisuuteen osallistui lähes 100 seminaarivierasta. Yleisöstä lähes kaikki kertoivat kohdanneensa robotin tai olleen robotin kanssa tekemisissä.

Tilaisuudessa Meditas Oy:n toimitusjohtaja Minna Laine ja Prizztechin projektipäällikkö Niina Holappa kertoivat sosiaali- ja terveyspalveluihin suunnatuista teknologia-, robotiikka- ja tekoälyratkaisuista. Osallistujat pääsivät myös itse kokeilemaan robotiikkaa. 

Aiemmin perushoitajana toiminutta Varpu Kolaria kiinnostaa hoitotyön tulevaisuus.

- Mielenkiinnon herätti se, missä vaiheessa robotiikan kehittäminen ja käyttäminen ovat tällä hetkellä. Robotiikka on varmasti jossain kohtaa paikallaan, mutta edelleen tarvitaan myös inhimillisiä kohtaamisia. 

Varpu Kolari kertoi tilaisuuden tarjonneen uutta tietoa robotiikasta. WinNovan lähihoitajaopiskelijat Vemilia Puosi, Olivia Korhonen ja Venla Ollanranta haastattelivat ikääntyneitä robotiikasta osana opintojaan.

Yleisökeskustelussa robotiikkaan liittyviä asioita pohdittiin monesta näkökulmasta. Myös työtehtävien muuttuminen ja kehittyminen nousivat esille. Eläkkeellä oleva Tapio Lavonius toimii nykyään Raumalla ATK-vertaisohjaajana. Työurallaan hän ehti mm. ohjelmoida teollisuusrobotteja. 

- Robotiikka ja automatisaatio ei vienyt teollisuudessa työpaikkoja eikä naisiakaan, joten tuskin työpaikat tulee häviämään sosiaali- ja terveyspalveluissakaan. Ajattelen positiivisesti robotiikan hyödyntämisestä sairaaloissa ja hoitopaikoissa. Teollisuudessa robotiikka helpotti ja kevensi kuluttavissa ja raskaissa työtehtävissä, kuten hiomisessa. Samoin voisi kuvitella tapahtuvan hoitotyössäkin. Tärkeää on se, miten robotiikka ja tekoäly ohjelmoidaan, jotta palvelut ovat helposti käytettäviä.

Rauman vanhuspalveluissa robotiikan mahdollisuudet nähtiin myönteisenä.

- Olemme vielä vähän takamatkalla teknologian hyödyntämisessä Poriin verrattuna, mutta aiomme kyllä mennä pian ohi. Vaikuttaa siltä, että tilaisuuteen osallistuneet ikäihmiset olisivat valmiita ottamaan robotiikkaa heti käyttöön. Tämä asettaa paineita meille päättäjille, toteaa Rauman vanhuspalveluiden johtaja Sanna Mustajoki-Kunnas asiakkaiden myönteisestä suhtautumisesta robotiikkaa kohtaan.

Seminaarissa oli aistittavissa innostuksen ”kohinaa”.

- Monet kysymykset robotiikan kokemuksista, käytöstä ja hinnasta sinkoilivat sinne tänne ja tiedon nälkä oli suurta. Oli hienoa, että pystyimme siirtämään monet käytännön kokemukset innostaviksi esimerkeiksi. Myös se, että tavoitimme monen ikäisiä kuulijoita, oli signaali siitä, että nyt halutaan kuulla ja oppia robotiikasta – kaikissa ikäluokissa, iloitsee Laine. 

Meditas Oy:n Minna Laine esittelee Memoridea eli muistojen pyörää demotilaisuuden kävijöille. 

Laitilan Terveyskoti on ollut vuosien ajan edelläkävijä kuntoutusrobotiikan hyödyntämisessä.

- Robotiikan avulla voidaan saavuttaa erinomaisia tuloksia vaativissakin kuntoutustilanteissa. Robotiikan käyttö tehostaa ja nopeuttaa kuntoutusprosesseja merkittävästi, toteaa Laitilan Terveyskodin kehittämispäällikkö Paulina Iiskala.

Tilaisuuteen osallistuneen raumalaisen VMP-interiorin toimialaan kuuluu mm. hoitoalan lääkehuollon ja apteekkipalveluiden kehittäminen. 

- Robottiratkaisuilla pyrimme vapauttamaan hoitohenkilökunnan työaikaa välittömään hoitotyöhön, keventämään hoitajien työtaakkaa sekä sujuvoittamaan hoitoprosesseja. Lisäksi omissa kehitystöissämme keskiössä on lääkitysturvallisuuden ja potilasturvallisuuden edistäminen, kertoo VMP-interior Oy:n Veli-Matti Paulasaari robotiikan merkitystä pohdittaessa.

Demopäivä herätti paljon kiinnostusta uusien tekoäly- ja robotiikkaratkaisujen hyödyntämiseen. 

- Olemmekin jo valmistelemassa yhteisiä kokeiluja Rauman vanhuspalveluiden kanssa, summaa Holappa.

Demopäivän järjestivät Prizztech Oy, Satakunta DigiHealth -hanke, Robocoast R&D Center - Robotics Living Lab for Companies -hanke, Rauman kaupunki, Meditas Oy ja WinNova. 

 

Robocoast R&D Center - Robotics Living Lab for Companies -hankkeessa kehitetään tekoälyyn ja robotiikkaan liittyviä tuotteita ja palveluita. Hanketta rahoittavat Satakuntaliitto (EAKR), Rauman kaupunki ja Porin seudun kunnat (Harjavalta, Kokemäki, Pomarkku, Pori ja Ulvila). 

Satakunta DigiHealth -hankkeessa edistetään hyvinvointiteknologian ja digipalveluiden hyödyntämistä sosiaali- ja terveysalalla. Hanketta toteuttavat Prizztech Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, WinNova ja Sataedu. Hanketta rahoittavat Satakuntaliitto (EAKR) ja Porin seudun kunnat.

21.03.2019