RAY - Regional Alliances for Youth


Automaatio- ja robotiikka ovat sekä Porin seudun että koko Lounais-Suomen eniten kasvava toimiala. Yritysten kasvun mahdollistamiseksi tarvitaan uudenlaisia toimintamalleja työvoiman saannin turvaamiseksi. 

Hankkeen tavoitteena on luoda eurooppalainen, yrityslähtöinen toisen asteen opiskelijoiden työssäoppimismalli yhteistyössä tanskalaisten ja slovenialaisten toimijoiden kanssa. Slovenialainen Šolski center Nova Gorica ŠC NG on hankkeen päätoteuttaja ja Prizztech Oy on hankkeen osatoteuttaja. 

Porin seudulla hanke keskittyy automaatio- ja robotiikka-alan yritysten ja oppilaitosten väliseen työssäoppimisyhteistyöhön ja sen kehittämiseen siten, että yritykset saisivat entistä helpommin oikealla osaamisella varustettua työvoimaa nyt ja tulevaisuudessa. Yhteistyötä tehdään suoraan yritysten tuotannosta vastaavien henkilöiden ja oppilaitosten henkilöstön kanssa. Hankkeessa haetaan yrityksistä myös tulevaisuuden osaamistarpeita ja tuodaan ennakointitietoa koko Robocoast-klusterin käyttöön.

 

Lisätietoja:

Mari Antikainen

Vanhempi asiantuntija

Kansainväliset hankkeet ja kaupunkipolitiikka
Puh. 044 710 5362
mari.antikainen(a)prizz.fi