Romuista rahaa


Kiertotalous ja sen mahdollisuudet kiinnostivat yli 30 alan asiantuntijaa, jotka olivat kokoontuneet teollisen kierrätyksen teemaseminaariin ja FISS (Finnish Industrial Symbiosis System) -työpajaan Porin Yyteriin lokakuussa.

Työpajassa kynät sauhusivat ja jaetuille lomakkeille kirjattiin 46 vapaata resurssia, joiden pohjalta tunnistettiin 30 yhteistyöaihiota.
– Tallennan nämä resurssitiedot kansalliseen SYNERGie-tietokantaan, jossa niitä hyödynnetään uusien yhteistyöpotentiaalien tunnistamiseen, kertoo projektipäällikkö Tuula Raukola.

Osallistujien kommenteista ja puheensorinasta päätellen tämän tyyppiselle työpajatoiminnalle on selkeästi tarvetta. Pöytäkeskusteluissa nousi esille aito yhteistyöhalu.  Ideoita paitsi oman, myös pöytänaapurin toiminnan kehittämiseksi heitettiin ilmoille ja osa jatkoi keskustelua vielä tilaisuuden jälkeenkin.

Porissa toimipaikkaa pitävän Tiilimäen Romuliikkeen edustaja Heidi Evesti oli ensi kertaa mukana FISS-työpajassa yrittäjäksi opiskelevan Hanna Evestin kanssa. Heidän mielestään päivä oli kokonaisuudessaan mielenkiintoinen ja työpajassa läpikäytyjen materiaalien kirjo laaja.
– On hienoa, että osallistuneet yritykset pääsevät hyödyntämään resurssitietokantaa myös muiden materiaalilähteiden hakuun tai oman tuotantonsa sivutuotteiden saattamiseen takaisin hyötykäyttöön, sanoo Heidi Evesti.

Tiilimäen Romuliike on keskittynyt metalliromun kierrätykseen. Yritys kerää rauta- ja metalliromua sekä teollisuudesta että kotitalouksilta mm. valimoteollisuuden käyttöön. Yrityksen motto on yksinkertaisen hyvä ”romu rahaksi”.  Romua kaivataan lisää ja resurssitietokanta mahdollistaa nyt yhteistyökumppaneiden kartoittamisen laajemmaltakin alueelta kuin Porin seudulta.

Prizztech Oy järjesti tilaisuuden osana Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa -hanketta, jota rahoittavat Satakuntaliitto (EAKR), Porin kaupunki ja Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy.

Lisätietoja:

Tuula Raukola

Specialist, circular economy

Tel. +358 44 710 5394
tuula.raukola(a)prizz.fi

23.11.2016