Sähkömagneettisille kentille altistumista rajoitetaan

Sähkömagneettisille kentille altistumista rajoittava direktiivi astuu Suomessa voimaan vuoden 2016 aikana. Tämä asettaa teollisuustyönantajille vaatimukset tiedostaa magneettikenttäolosuhteet työpaikalla sekä rajoittaa liian voimakkaille kentille altistumista.

Monet yritykset kaipaavat asiantuntija-apua pyrkiessään täyttämään tulevan työturvallisuuslainsäädännön vaatimukset. ”Sähkömagneettisten kenttien työsuojeludirektiivi” -hanke käynnistettiin Magneettiteknologiakeskuksen ja kymmenen teollisuusyrityksen yhteistyönä vuoden 2013 alussa ja sen tarkoituksena oli tuoda kyseistä asiantuntija-apua yrityksille.

- Koulutusten ja mittausten avulla yritysten ja niiden henkilöstön tietoisuus direktiivistä, pientaajuisten magneettikenttien terveysvaikutuksista sekä oman työpaikan magneettikenttäolosuhteista lisääntyi. Tämä on olennaista yritysten suunnitellessa omia jatkotoimenpiteitään, toteaa Magneettiteknologiakeskuksen johtaja Martti Paju.

- Direktiivi lähtee siitä, että työnantajalla on velvollisuus tuntea ympäristö, jossa hän teettää työtä. Jos työympäristössä esiintyy työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä vaarantavia tekijöitä, työnantajan on arvioitava niiden merkitys työntekijöiden terveydelle. Pientaajuisten magneettikenttien aiheuttamien riskien arviointi on sekä teollisuudelle että viranomaisillekin uutta, jatkaa Paju.

Hankkeessa mukana olivat Boliden Harjavalta Oy, Norilsk Nickel Oy, Yara Suomi Oy, Kemira Oy, Luvata Pori Oy, Kone Industrial Oy, Technip Offshore Finland Oy, Neorem Magnets Oy, Oras Oy ja Kemira Chemicals Oy. Hankkeen toteutti Prizztech Oy:n Magneettiteknologiakeskus. Hankkeen rahoittivat osallistujayritykset sekä Satakunnan osaamiskeskusohjelma Satakuntaliiton EAKR-siemenrahoituksella.

Lisätietoja:

26.02.2014