Satakunnan kaasutalous 2020

Satakunnan kaasutalous rakentuu Porin Tahkoluodon LNG-terminaalin ja teollisuuden LNG-investointien kautta. Seuraava askel on kaasun jakeluasemiin investoiminen, kaasun liikennekäytön aloittaminen ja biokaasutuotannon  laajentaminen. Tämä johtaa uusiin biokaasulaitosinvestointeihin, nykyisten laitosten osittaiseen muuntamiseen liikennekäyttöön ja kaasun jakeluverkoston muodostumiseen koko maakuntaan. LNG-terminaalien tulo ja uusi  kaasutarjonta käynnistävät maakunnassamme kaasun käytön ja kysynnän, joka johtaa biokaasun arvonnousuun. Tämä arvonnousu nostaa biokaasutuotannon kannattavuutta ja mahdollistaa investoinnit maaseudulla tapahtuvaan   biokaasutuotantoon, -käyttöön ja -jakeluun. Tämä luo maaseudulle uutta liiketoimintaa, omavaraisuutta ja huoltovarmuutta.

Satakunnan kaasutalous  2020-hankkeen päätavoite on synnyttää uutta, kaasutalouteen liittyvää liiketoimintaa ja huoltovarmuutta Satakuntaan LNG-terminaali-investointien käynnistämän kaasutalousprosessin luonnolliseksi jatkoksi. Hankkeessa tunnistetaan Satakunnan maaseudulla toimivat biokaasutaloudesta kiinnostuneet yritykset ja yritysryhmät, joiden kanssa käynnistetään yhdestä kolmeen biokaasutalousinvestointia. Hankkeessa laaditaan Satakunnan kaasutaloussuunnitelma vuodelle 2020.

Satakunnan kaasutalouden kannalta kaasun liikennekäytön aloittaminen ja kasvu ovat äärimmäisen tärkeitä. LNG-terminaali-investointien ja kaasun saatavuuden myötä Poriin on suunnitteilla kaasun tankkausasemia ja kaasun  liikennekäyttökartoitukset kaupunkiympäristössä ovat parhaillaan käynnissä. 

Hanketta rahoittaa Satakunnan ELY-keskus Manner-Suomen maatalouden kehittämisohjelmasta.

Lisätietoja:

Matti Luhtanen

Projektipäällikkö

LNG, kaasutalous
Puh. 044 710 5347
matti.luhtanen(a)prizz.fi

05.09.2016