Satakunnan kaasutalous 2025

 

Satakunta on Suomen ensimmäinen nesteytetyn maakaasun tuontiin perustuva off-grid-kaasutalousalue. 

Vuoden 2013 keväällä Porin Tahkoluodon asemakaavan muutostyö aloitti LNG-tuontiterminaalin investointiprojektin, joka valmistui kesällä 2016. Skangasin yli 80 miljoonan euron investointi aloitti maakaasuun perustuvan kaasutalouden Satakunnassa. Maakaasun tuonti yhdessä alueen biokaasutuotannon kanssa mahdollistaa metaanitalouden laajentumisen kattamaan koko maakunnan ja palvelemaan myös lähialueiden kaasutaloutta. Tällä hetkellä Satakunnan kaasutalouteen on investoitu noin 150 miljoonaa euroa. ”Satakunnan kaasutaloussuunnitelma 2025” -julkaisun tavoitteena on kuvata ja suunnitella Satakunnan polku kohti kasvavaa kaasutaloutta 2025.

Satakunnan kaasutaloussuunnitelma 2025 yhdistää useissa eri hankkeissa synnytettyä ja kerättyä tietoa kokonaisuudeksi, jonka avulla alueen edunvalvontatyö saa työkalun ja kaasutalouden kehittyminen jatkuu kokonaissuunnitelman mukaan. Suunnitelma antaa kattavan kuvauk-sen kaasutalouden eri vaiheista alkaen globaalista kaasutaloudesta ja päättyen Satakunnan konkreettisiin toimenpiteisiin. Satakunnan kaasutaloussuunnitelma 2025 kytkeytyy Satakunnan maakuntaohjelmaan 2018-2021 ja erityisesti sen toimintalinjan 2 ”Puhdasta elinvoimaa” -kehittämisteemoihin.

Satakunnan kaasutaloussuunnitelma 2025 julkistetaan tammikuussa 2018 Satakunnan bio- ja kiertotaloutta esittelevässä seminaarissa. Seminaarin toteuttavat yhteistyössä TEM, YM, Satakuntaliitto ja Prizztech Oy. 

 

LISÄTIETOJA

Matti Luhtanen
Projektipäällikkö
LNG, kaasutalous
044 710 5347
matti.luhtanen@prizz.fi