Satakunnan korkeakoulujen T&K -toiminta laskussa, yrityksissä vielä kasvua

  • Maakunnan korkeakoulujen t&k-menot supistuivat vuoden 2012 aikana miljoona euroa. Myös tehdyt työvuodet supistuivat jonkin verran. Satakunnan yritysten t&k-henkilöstö kasvoi edelleen selvästi vuoden 2012 aikana. Taustalla on kasvu Porin seutukunnassa toimivissa yrityksissä. Raumalla kirjattiin laskua.
  • T&k-toiminnan menot pysyivät keskimäärin edellisvuoden tasolla koko maakunnassa. Yrityksissä Porin seudun nousu korvasi Rauman seutukunnan hienoisen laskun.
  • Porin seutukunta on sijalla 19 ja Rauman seutu sijalla 13, kun tarkastellaan t&k-toiminnan menojen suhdetta alueen väkilukuun. Porin sijoitus on kohonnut selvästi edellisvuodesta. Rauman seudun asema on suhteellisen vankka.
  • Huomattavaa on yrityssektorin suuri osuus t&k-toiminnasta Satakunnassa. Vuonna 2012 sen osuus t&k-menoista oli Satakunnassa 85 %, kun taas koko maassa osuus jäi 69 %:iin. Ero johtuu pääosin korkeakoulusektorin pienuudesta.
  • Satakunnan osuus koko maan t&k-menoista ja -henkilöstöstä on runsaat 1,5 % (v. 2012). Yrityksissä osuus on korkeampi, noin runsaat pari prosenttia. Korkeakouluissa osuus on alempi, prosentin luokkaa. Osuudet ovat selvästi väkilukua pienempiä.

    Tarkemmat tiedot Satamittarin Tutkimus- ja kehittämistoiminta -sivulta.
06.11.2013