Satakunnan pelillisyysverkosto


Satakunnan pelillisyysverkosto -hankkeen tavoitteena on yhdistää pelillisyys ja sen tarjoavat uudet mahdollisuudet vakiintuneisiin toimintatapoihin, kuten teollisuuteen ja palvelutoimintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi pelillisten elementtien hyödyntämistä vaikkapa valmistavassa teollisuudessa, jossa pelillistäminen voi olla tapa työvoiman osaamisen kehittämiseen, työturvallisuuden edistämiseen, perehdyttämiseen tai asiakkaiden koulutukseen.

Tässä hankkeessa vahvistetaan alueen pelillisyysverkostoa, yhdistämällä mm. pelillisyyden, robotiikan ja tekoälyn elementtejä. Satakunnasta löytyy osaamista, toimijoita ja mahdollisuudet kehittyä pelillisyyden maakunnaksi, jolla on kansallista ja kansainvälistä merkitystä. Yritykset voivat hyödyntää pelillisyyttä liiketoiminnassaan, tuotteissaan, palveluissaan ja esimerkiksi henkilöstön kehittämisessä.

Maakunnan vetovoimaisuus kasvaa, kun uudet kehittämismahdollisuudet, kuten pelillisyys, houkuttelevat alueelle lisää vetovoimaisia uusien alojen pioneeriyrityksiä. Toiminnassa tullaan hyödyntämään pelillisyyttä, tekoälyä ja robotiikkaa sekä näihin liittyvien alojen huippuosaamista alueen kehittämisessä, rakentaen omaleimaisuutta Satakunnan alueelle. Hanke erottuu muista pelialan keskittymistä yhdistämällä omaleimaisella tavalla teollisuutta, pelillisyyttä, robotiikkaa ja tekoälyä yrityslähtöisellä tavalla. Satakunnan pelillisyysverkoston keskeisiä tuotoksia ovat uusi liiketoiminta, yhteistoiminnallinen kehittäminen ja huippuosaaminen sekä niihin pohjautuvat uudet innovaatiot, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille. Satakuntalainen pelillisyysverkosto perustuu avoimeen innovointiin ja kilpailuun, uusien yhteistyömahdollisuuksien luomiseen sekä houkuttelee uusia vetovoimaisia yrityksiä Satakunnan alueelle. 

Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus EAKR-rahoituksella.

Satakunnan pelillisyysverkosto -hankkeen tapahtumat ja materiaalit

Gamecoast

 

Lisätietoja:

Pirita Ihamäki

Projektipäällikkö

Puh.  040 164 6339
pirita.ihamaki@prizz.fi