Satakunnan väkiluvussa selvää kasvua Porissa ja Raumalla

Satamittarin uutisia:

Satakunnan väkiluku väheni hieman edellisvuotta voimakkaammin (-432) vuoden 2013 aikana ennakkotietojen mukaan.  Satakunnan nettosyntyvyys jäi viime vuonna heikoimmaksi ainakin kahteenkymmeneen vuoteen, mikä heikensi väestökehitystä. Myös kuntien välisen muuttoliikkeen tappio syveni hieman. Toisaalta nettosiirtolaisuus nousi ennätykseensä.

Väkiluku nousi selvästi Porissa (194 henkeä) ja Raumalla (100 henkeä). Kankaanpäässä kasvua kertyi 18 henkeä, mikä päätti pitkän laskukauden. Eurajoen väkiluku nousi 8 henkeä. Muissa kunnissa kirjattiin laskua. Väki kuitenkin väheni kaikissa maakunnan seutukunnissa v. 2013. Eniten kärsi Porin seutukunta, jossa etenkin Ulvilassa ja Kokemäellä väki väheni selvästi. Toisaalta Pohjois-Satakunnan krooninen väestökato hellitti selvästi otettaan Kankaanpään tappiokierteen katkettua.

Lisätietoja Väestönmuutos-sivulta, joka on päivitetty v. 2013 ennakkotiedoilla. Lisäksi Kuntataulukoihin on lisätty vuoden 2013 ennakkoväkiluvut.

28.01.2014