Satakunta Living Labs


LIVING LAB
on käyttäjälähtöinen avoimeen innovaatioon pohjautuva tosielämän kehitysympäristö. Prizztech Oy toteuttaa ja on mukana useissa eri kehittämishankkeissa, jotka palvelevat aluetta ja sen elinkeinoelämää. Living Lab-toimintojen tuloksena on syntynyt toimivia malleja erilaisten teknologioiden testaamiseen.

Yhteistyö on luonut yrityksille uusia, vetovoimaisia toimintaympäristöjä jossa tuotetestausten avulla yritykset saavat palautetta tuotteiden toimivuudesta ja käytettävyydestä. Näin yritykset voivat kehittää tuotteitaan ja palveluitaan entistä käyttäjälähtöisemmiksi ja kuluttajat saavat parempia tuotteita.

Niina Holappa

Projektipäällikkö

HYVÄKSI-hanke
Puh. 044 710 5455
niina.holappa(a)prizz.fi