Satakunta Pelillisyyden maakunnaksi!


Satakunnassa on lähtenyt käyntiin Satakunnan pelillisyysverkosto -hanke, jossa yhteiskehitetään uusia pelillisyyttä hyödyntäviä palveluita ja tuotteita, tehostetaan toimintatapoja ja uudistetaan käytäntöjä teollisuuden ja palveluliiketoiminnan tarpeisiin. 

Satakunnan pelillisyysverkoston lähtökohtana on älykäs erikoistuminen yhdistäen esimerkiksi pelillisyyden, robotiikan ja tekoälyn valtakunnallisesti merkittäväksi toimialueeksi. Satakuntalaisen pelillisyysverkoston avulla vauhditetaan tuotekehitystoimintaa, kaupallistamista, uusien teknologioiden ja mahdollistavien teknologioiden kehitystä. Verkoston tehtävänä on kiinnittää huomioita käyttäjä- ja työelämälähtöisten innovaatioiden edistämiseen uusien teknologioiden käyttöönottoon ja levittämiseen kansainvälisille markkinoille. Pelillisyyden kokeiluja toteutetaan valmistavassa teollisuudessa esimerkiksi työvoiman osaamisen kehittämisessä, työhön perehdyttämisessä, työturvallisuudessa ja työhyvinvoinnissa. Hanke erottautuu muista pelialan keskittymistä yhdistämällä omaleimaisella tavalla teollisuutta, palveluita, pelillisyyttä, robotiikkaa ja tekoälyä yrityslähtöisellä tavalla.  

Mediaplane lähti rohkeasti kehittämään tuotekonseptia pelillistämällä

Mediaplane on sähköisen median ratkaisuja tuottava yritys ja TV-tuotantoyhtiö, joka on perustettu vuonna 2001. Yritys lähti liikkeelle valmistamalla nettisivuja pienyrityksille. Pian kuitenkin yhtiö kiinnostui TV-tuotannosta ja hankki osaamisen monipuoliseen mediatuontannon toteuttamiseen. 

– Mediaplane haluaa edelleen kehittyä ja kasvaa, siksi olemme kiinnostuneita uusista pelillisyyteen liittyvistä palveluista, sanoo Mediaplanen toimitusjohtaja Pekka Kallionpää. 

Mediaplane on aikaisemmin toteuttanut Satakunnan Ammattikorkeakoulun vetämässä hankkeessa Ammattinetti-verkkosivuston (ammattilaiset.net).  Kallionpää toimi hankkeen projektipäällikkönä sekä idean luojana kyseiselle sivustolle. Ammattilaiset.net luotiin palvelemaan nuoria ja uraa vaihtavia henkilöitä, urapalveluksi, jossa voi tutustua eri ammatteihin esimerkiksi videoin.

– Palveluajatus on ajankohtainen edelleenkin, mutta palvelukonseptiin pitää saada uutta vetovoimaa. Uusi tapa kehittää ammattinettiä on lisätä siihen tekoälyä ja pelillisyyttä, kertoo Kallionpää. 

– Satakunnan pelillisyysverkosto tarjosi hyödyllisiä kumppaneita, mm. HeadAI ja  Prizztech. Mediaplane innostui ja lähti yhteistyössä kehittämään ammatinvalintapeliä, jossa tekoäly ohjaa osallistujan kykyjä ja luonteenpiirteitä vastaaviin ammatteihin. Pelissä ovat keskeisiä eri ammattia esittelevät videot ja erilaiset haastetehtävät, innostuu Kallionpää. 

– Ammatinvalintapelin lisäksi monimedialliset sisällöt lisäävät sovelluksen viihtyvyyttä, ja siinä on jopa suoria Internet-lähetyksiä, joihin voi myös yleisö osallistua vastaamalla erilaisiin kyselyihin suorissa lähetyksissä. Ammatinvalintapelissä yritykset pääsevät esittelemään eri ammatteja ja rekrytoimaan uutta työvoimaa, täydentää Kallionpää. 

Pelillisyys on tuonut uutta liiketoimintaa Mediaplanelle ja nyt haaveena ova myös Kiinan markkinat yhteistyössä MyGamez:in ja Prizztechin kanssa. Pekka Kallionpää näkee tärkeänä saada uusia innovaatioita yhteiskehittämisen tuloksena. 

– Teollisuuden ja palvelualan yrityksien pitäisikin nyt haastaa Satakunnan pelillisyysverkosto toteuttamaan uusia pelillistettyjä palveluita ja tuotteita, kiteyttää hän.

Vire Labs – teollisen internetin VireBox-alusta taipuu myös pelillisyysalustaksi

Vire Labs tuottaa grafiikan palveluita ja teollisen internetin palveluita yrityksille. Teollisen Internetin (Internet of Things) on konseptina määritelty koostuvan maailmanlaajuisesta verkostosta, johon kytkeytyvät tietoverkot, tietokoneet, jokapäiväiset objektit, tuotteet ja ympäristö. Esineiden yhteinen nimittäjä on se, että jokaisella on yksilöllinen tunniste, käytännössä IP-osoite, ja yhteistä on myös se, että esineet välittävät itsestään jatkuvasti dataa verkossa laajoihin järjestelmiin, tyypillisesti pilveen, jossa dataa voidaan tallentaa ja analysoida (Collin & Saarelainen 2016, 30-31). Teollinen Internet on mullistanut talouden, ympäristön, sairaanhoidon, sosiaalisen ja poliittisen ympäristön (Kshetri 2017). Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistelmä tekee verkkoon kytketyistä tuotteista ja palveluista älykkäitä.  

– Vire Labs Oy on perustettu vuonna 2011 ja olemme olleet alusta asti kehittämässä pohjoismaista teollisen internetin ekosysteemiä, kertoo Vire Labsin kehitysjohtaja Joonas Torkkeli. 

– Vire Labs on kehittänyt oman teollista internetiä hyödyntävän alustaratkaisun.  Tämä Virebox-alusta mahdollistaa nopean ja kustannustehokkaan ratkaisumallin esimerkiksi etäohjaukseen ja datankeräämiseen, henkilömäärien laskemiseen ja tuotteiden laadun parantamiseen, jatkaa Torkkeli.

 Vire Labs on halunnut etsiä uusia liiketoimintamahdollisuuksia Virebox-alustaratkaisulle kehittämällä esimerkiksi vesilaitokselle datakeräyspalvelun sekä etäohjauspalvelun, jonka tuloksena vesilaitos pystyi tehostamaan omaa palvelutuotantoaan ja tekemään selviä säästöjä. Tämän lisäksi vesilaitos pystyi kehittämään Virebox-alustan ansiosta uusia palveluita asiakkailleen. 

– Olemme kehittäneet myös tuotantolinjoille koneoppimismalleja ja pystyneet parantamaan linjastoilla tuotteiden laatua Virebox-laitteen avulla, sanoo Torkkeli. 

Vire Labs haluaa edelleen kehittää Virebox-alustan toimintoja ja näin syntyi yhdessä Prizztechin kanssa idea ”Tekoälykäs Porin kävelykatu”. Kävelykadulle luodaan pelillisyysalusta, joka tarkoitus on lisätä kävelykadun viihtyvyyttä, luoda lisää liiketoimintamahdollisuuksia ja osallistaa kaikkia porilaisia osallistumaan kävelykadun sisällölliseen kehittämiseen. 

Satakunnan pelillisyysverkosto -hanke, jota rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus EAKR-rahoituksella, toimii vahvasti yhteistyössä Robocoast-verkoston toimijoiden kanssa. Torkkeli nostaakin tärkeäksi juuri yritysten yhteistyön ja uusien kumppaneiden löytämisen. 

– Löysimme Prizztechin järjestämästä Match Industry -tapahtumasta hyvän yhteistyökumppanin, Insta Automationin. Samasta tilaisuudesta sai myös alkunsa Virebox-alustan kehittäminen, kertoo Torkkeli ja painottaa paikallisen yhteistyön merkitystä ja yhteiskehittämistä. Siksi Torkkeli haluaakin haastaa porilaiset kehittämään ”Tekoälykästä Porin kävelykatua”. 

Yhteiskehittämisen mahdollisuuksista iloitsee myös Satakunnan pelillisyysverkoston projektipäällikkö Pirita Ihamäki ja kysyy: 

– Miten sinä pelillistäisit Porin kävelykadun?

 

LISÄTIETOJA 

Pirita Ihamäki
Projektipäällikkö
040 164 6339
pirita.ihamaki@prizz.fi 

 

28.11.2018