Satakunta siiville


Lentoliikenne on säilynyt Porissa vastatuulista huolimatta. Hiljattain valmistuneen Jyväskylän yliopiston toteuttaman selvityksen mukaan lentoliikenteen säilymisen eteen on kannattanut ja kannattaa jatkossakin tehdä töitä.

Lentoliikenteen säilymisellä on alueen elinkeinoelämälle suuri merkitys. Yritysten kannalta on ensiarvoisen tärkeää säilyttää lentoyhteydet jatkossakin. Selvityksen mukaan lentoliikenteen loppuminen merkitsisi lukuisille yrityksille henkilöstövähennyksiä ja vaikuttaisi suuresti tuleviin rekrytointeihin. Lentoliikenne nähdään myös merkittävänä tekijänä kilpailtaessa yritysten sijoittumisesta alueelle.

Lentoliikenteen tarjonta on saanut vahvistusta NextJetin aloitettua helmikuussa lennot Porista Tukholmaan. Lentoreittien tarjonta onkin nyt parasta vuosiin, sillä Air100:n Pori – Helsinki – Pori reitti yhdessä NextJetin tarjoamien Tukholman ja Kokkolan reittien kanssa mahdollistaa myös loistavat jatkolentoyhteydet maailmalle. Viime kädessä kuluttajat ratkaisevat lentoreittien tarjonnan tulevaisuudessa. Lentoliikenteen säilymisen eteen on ponnisteltu eri tahoilla ja laaja yrityskenttä onkin jo lähtenyt aktiivisesti mukaan talkoisiin. Seudun yritykset näkevät lentoliikenteen säilymisen paitsi merkittävänä kilpailutekijänä saavutettavuudessa, myös imagollisesti tärkeänä asiana.

Alennuslippuja yrityksille 

NextJetin avainasiakaspäällikkönä huhtikuun lopulla aloittanut Regina Korpinen on mielissään uudesta työtehtävästään yrityksen asiakkuuksien parissa. Porista kotoisin olevan Reginalla on selkeä ja realistinen näkemys lentoliikenteen nykytilasta ja tarpeista mutta myös yritysten haastavasta taloustilanteesta. Positiivinen tahtotila yrityskentällä kuitenkin on havaittavissa ja lentojen säilyminen koetaan tärkeänä asiana.

- Tämä ei ole helppo yhtälö; lentoliikenteen käyttömääriä pitää kasvattaa samalla kun yritykset jatkuvasti joutuvat supistamaan menoissaan. Toisaalta yrityksetkin haluavat säilyttää lentoliikenteen maakunnan omalla kentällä.

- Kuuntelemme asiakkaita herkällä korvalla, ja pyrimme reagoimaan tarpeisiin, esimerkiksi juuri yrityksille paketoiduilla sarjalipuilla ja muilla alennuksilla. Yrityslipuissa on sekin hyvä puoli, että ne ovat vapaasti käytössä eli kuka tahansa yrityksen työntekijä voi käyttää lipun tarvittaessa, kertoo Korpinen.

Puhalletaan yhteen hiileen

Pori – Helsinki - Pori -reittiä ja kausiluontoisesti Pori – Kittilä -reittiä operoivalla Air100:lla on kokemusta lentoliikenteen haasteista maakunnassa. Air100 on lentänyt Pori – Helsinki – Pori -reittiä jo useamman vuoden ja toimitusjohtaja Ville Majasaari toivoo uuden yhtiön myötä myös piristysruisketta yleisesti lentoliikenteelle.

- Realistinen pitää kuitenkin olla. Parhaimmillaan tämä on piristysruiske lentoliikenteelle yleisesti, mutta pahimmillaan kilpailija syö asiakkaita toiselta, toteaa Majasaari.

- Tarjonnan monipuolistuminen on hyvä asia kunhan yhteinen tahtotila ja maali ovat olemassa. On puhallettava yhteen hiileen yhteisen asian eteen, lentoliikenteen säilyttämisen hyväksi. Kummallekin yhtiölle on tärkeää, että lentoliikenteen käyttö saataisiin vakiinnutettua sellaiselle tasolle että se olisi kannattavaa. Helppoa se ei ole, ja jatkuvasti toiminnan kannattavuutta joudutaan puntaroimaan, lisää Majasaari.

Lentoliikennettä edistämään on käynnistetty myös Prizztech Oy:n toteuttama ja Satakuntaliiton EAKR-rahoittama Satakunta Siiville -markkinointihanke. Hankkeen tavoitteena on, että Satakunta on sekä sen nykyisille että uusille yrityksille kilpailukykyinen ja vetovoimainen sijaintipaikka, joka on säännöllisesti saavutettavissa myös lentäen. Hankkeen tuloksena lentomatkustajien määrä saadaan vakiinnutettua sellaiselle tasolle, että Satakunta säilyttää vientivetoisten yritystensä menestykselle ja kasvulle elintärkeät säännölliset lentoreitit Porista maailmalle ja maailmalta Poriin.

- Lentoreittien jatkuvuus riippuu matkustajamääristä. Tähän me kaikki voimme vaikuttaa Satakunta siiville -hankkeen hengessä omilla matkustuspäätöksillämme, kannustaa Porin Seudun Matkailu Oy MAISAn markkinointipäällikkö Kirsi Sainio-Lehtimäki.

Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista

Porin matkustajalentoliikenteen taloudellisia vaikutuksia tutkittiin lentoliikenne-selvityksellä, johon vastasi 41 yritystä maakunnan alueelta. Lisäksi haastateltavina olivat Porin kaupunki, Satakunnan kauppakamari, Satakunnan Yrittäjät, Rauman kauppakamari ja Finavia Oyj.  Tulosten pohjalta tehtyjen laskelmien perusteella lentoliikenteen loppuminen veisi maakunnasta varovaisenkin arvion mukaan 450 henkilötyövuotta. Kunnallisverotulojen menetykset olisivat vastaavasti vuosittain noin 2,3 miljoonaa euroa. Lentoliikennettä pidetään myös merkittävänä imagotekijänä, kun alueet kilpailevat yrityksistä. Lisäksi haastatelluista yrityksistä puolet katsoi lentoliikenteellä olevan vaikutusta niiden toimintoihin ja joka kymmenes arvioi, että lentojen loppuminen tulisi vähentämään henkilöstöä. Tutustu lentoliikenneselvitykseen tarkemmin osoitteessa www.prizz.fi/satakuntasiiville.


Lisätietoja:

02.06.2014