Satakuntalaisen Osakunnan paluumuuttopalkinto Robocoast-verkostolle

Satakuntalaisen Osakunnan paluumuuttopalkinnon saa tänä vuonna Robocoast-verkosto. Automaatio- ja robotiikka-alan yrityksiä verkottava ja markkinoiva Robocoast edistää Satakunnan mainetta automaatioalan osaamiskeskittymänä. Se luo Satakunnan alueelle pysyvää robotiikkaan ja automaatioon keskittyvien yritysten verkostoa sekä markkinoi yritysten osaamista ja tuotteita.

Robocoast toimii aktiivisesti paluumuuton edistämiseksi, sillä toiminnallaan se lisää korkeakoulutettujen työllistymismahdollisuuksia Satakunnassa. Verkoston pyrkimyksenä on myös luoda yhteistyötä yritysten ja korkeakoulujen kesken.

”Robocoast-verkosto edustaa asioita, joita Satakunta tarvitsee: korkeatasoista osaamista, hyvää markkinointia ja monipuolista yhteistyötä”, perustelee Satakuntalaisen Osakunnan kuraattori Hanna Hannus.

Robocoast on Satakunnan alueen robotti- ja automaatioalan yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulujen muodostama verkosto, jota koordinoivat Prizztech Oy ja Satakunnan Ammattikorkeakoulu. 

”Satakuntalaisen Osakunnan Paluumuuttopalkinto on hieno osoitus siitä, että olemme verkostona onnistuneet rakentamaan satakuntalaisesta huippuosaamisesta brändin, joka kiinnostaa niin kansallisesti kuin myös kansainvälisesti. Tämän ovat mahdollistaneet Robocoast -verkoston yritysten, kehittäjäorganisaatioiden, oppilaitosten ja korkeakoulujen sekä myös Ulvilan kaupungin saumaton yhteistyö. Satakunta on profiloitunut yhä vahvemmin Suomen robottimaakunnaksi ja siihen sillä on täydet edellytykset!” iloitsee Robocoast -verkoston vetäjä, Mikko Puputti.    

Paluumuuttopalkinto on Satakuntalaisen Osakunnan kiertopalkinto, jota on jaettu vuodesta 2005 lähtien. Palkinto myönnetään vuosittain sellaiselle taholle, joka on osoittanut mielenkiintoa Satakunnasta opiskelemaan lähteneitä ylioppilaita kohtaan ja toiminut aktiivisesti paluumuuton edistämiseksi. Paluumuuttopalkinto on Aarikan Satakuntalaiselle Osakunnalle suunnittelema puinen karhuveistos.

Aiemmin palkinto on myönnetty muun muassa Länsi-Suomen Osuuspankille, SuomiAreena -tapahtumalle, Helsingi Raumlaiste Seoralle, Porin yliopistokeskukselle ja Prizztech Oy:lle.

Satakuntalainen Osakunta on pääkaupunkiseudulla opiskelevien satakuntalaisten ja satakuntalaismielisten korkeakouluopiskelijoiden yhteisö Helsingissä. Osakunta tarjoaa jäsenilleen toimintaa, tapahtumia, palveluita ja kodin keskellä Kamppia. Osakunnan jäsenet voivat hakea asukkaiksi Satakuntatalon opiskelija-asuntolaan Kampissa.

Satakuntalainen Osakunta luovuttaa palkinnon Robocoast-verkoston edustajalle 29.10. Satakuntalainen ehtoo -juhlassaan Helsingin Satakuntatalolla.

Lisätietoja:
Hanna Hannus
Kuraattori, Satakuntalainen Osakunta
kuraattori@satakuntatalo.fi
Puh. 050 3072127

Mikko Puputti
Klusteripäällikkö, automaatio ja robotiikka
mikko.puputti@prizz.fi
Puh. 044 710 5343

 

12.10.2016