Satakuntalaiset yritykset tarvitsevat osaajia

 

Satakuntalaisilla yrityksillä on hyviä kasvunäkymiä, mutta haasteita osaavan työvoiman saatavuudessa. Toisaalta osaajia on nyt myös tarjolla eri toimialoilla ja yrityksissä tapahtuvista muutoksista johtuen (esim. Venator).

Selvitimme Satakunnassa toimivien yritysten näkemyksiä kasvumahdollisuuksista ja osaavan työvoiman saatavuudesta sekä kartoitimme lähitulevaisuuden työvoimatarpeita ja kiinnostusta työvoiman saatavuutta edistäviin palveluihin. Kyselyn kohteena oli noin 500 yli 10 henkilöä työllistävää yritystä.

Vastausten perusteella 63 %:lla oli odotettavissa voimakasta tai maltillista kasvua. 87 % yrityksistä tarvitsee uusia osaajia heti tai vuoden sisällä. Ongelmallista on se, että 95 %:lla yrityksistä on työvoiman saatavuudessa jonkin verran tai merkittäviä haasteita. 

Tähän mennessä vastanneet yritykset ovat ilmoittaneet 314 henkilön tarpeesta välittömästi tai seuraavan vuoden aikana. Tarvittavien henkilöiden määrät ovat: tuotannolliseen ja suorittavaan työhön 227, asiantuntijatyöhön 68 ja esimiestyöhön ja johtotehtäviin 19.

Satakuntalaiset yritykset tarvitsevat siis osaajia kasvunsa tueksi. Prizztech on käynnistänyt eri toimijoiden kanssa yhteisiä toimenpiteitä osaajia tarvitsevien yritysten tueksi.

Lisätietoja: 
Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi 
jari-pekka.niemi@prizz.fi

24.01.2019