Satakunta siiville


Satakunta siiville-hanke päättyi vuoden 2015 lopussa. Hanketta rahoitti Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella.

Hankkeen tausta

Satakunnassa on 230 000 asukasta ja yli 8 000 yritystä, joissa 56 500 työntekijää. Satakunnassa on useita kansainvälisiä suuryrityksiä, joilla useilla on ulkomainen omistus ja pääkonttoreita esim. Ruotsissa. Satakunnan on säilytettävä asemansa kilpailukykyisenä toiminta-alueena nykyisille ja uusille yrityksille. Tämä tarkoittaa, että Satakunnan on oltava säännöllisesti saavutettavissa myös lentäen. Tehokkaat ja kattavat lentoyhteydet ovat välttämättömiä vientivetoisen maakuntamme yritysten kilpailukyvylle. Kansainväliset suurprojektit lisäävät ulkomaanlentojen tarvetta. Lisäksi Porin lentoliikenteessä on paljon toteutumatonta potentiaalia. Esimerkiksi raumalaisten yritysten saaminen käyttämään nykyistä enemmän heille lähintä lentokenttää eli Porin kenttää, Turun sijasta, tarjoaa mahdollisuuden lentomatkustajien määrän kasvattamiseen. Poriin on onnistuttu neuvottelemaan uusi lentoyhteys välille Pori-Tukholma (joka valitettavasti lopetettiin hankeaikana). Lisäksi aiemmin toimineen Pori-Helsinki lentoyhteyden operaattori on hiljaittain muuttunut. Lentoreittien markkinoimisen aloittaminen juuri nyt on erittäin tärkeää, jotta yritysten matkustustarpeet ja lentoreittien tarjoamat mahdollisuudet saadaan kohtaamaan.

Tavoitteet ja toteutus

Tavoitteena oli, että Satakunta on sekä sen nykyisille että uusille yrityksille kilpailukykyinen ja vetovoimainen sijaintipaikka, joka on säännöllisesti saavutettavissa myös lentäen. Lisäksi tavoitteena oli parantaa entisestään yritysten toimintaympäristöä, ja luoda näin yrityksille mahdollisuus menestyä ja kasvaa. Lisäksi tavoitteena on saada yritysten matkustustarpeet ja lentoreittien tarjoamat mahdollisuudet kohtaamaan. Hankkeen kohderyhmänä olivat maakunnassa toimivien yritysten kansainväliset omistajat, asiakkaat, alihankkijat ja muut sidosryhmät sekä julkisyhteisöjen ja kuntien sidosryhmät.

Projektin toteutuksesta vastasi Prizztech Oy yhteistyössä Porin kaupungin, Satakunnan Yrittäjien, Satakunnan Kauppakamarin, Rauman kauppakamarin ja Porin lentoaseman toimijoiden (Finavia ja Inter Handling Oy) kanssa. Nämä tahot muodostivat myös projektin ohjausryhmän. Ohjausryhmän kokouksissa käsiteltiin hankkeen eteneminen ja tehtiin tarvittavat jatkosuunnitelmat. Prizztech Oy organisoi ja toteutti sovitut asiat. Yhteistyötä tehtiin myös media-alan sekä markkinointiviestinnän yritysten kanssa uusien välineiden ja viestintätapojen käyttöönottamiseksi.

Hankkeen tuloksena saatiin luotua materiaalia lentoyhteyksien markkinointia varten sekä toimijoiden yhteistyöverkosto, jonka yhteisenä päämääränä on lentomatkustajien määrän vakiinnuttaminen sellaiselle tasolle, että Satakunta säilyttää vientivetoisten yritystensä menestykselle ja kasvulle elintärkeät säännölliset lentoreitit Porista maailmalle ja maailmalta Poriin.

Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa (pdf, 2014)
Satakunta siiville Facebookissa

 

Jari-Pekka Niemi

Palvelujohtaja, Yrityspalvelut

Puh. 044 710 5350
jari-pekka.niemi(a)prizz.fi