SME Aisle

SME Aisle -projektin tavoitteena on tukea keskisen Itämeren alueen pienten ja keskisuurten yritysten vientiä Namibian kautta eteläiseen Afrikkaan. Projektissa keskitytään yrityksiin, jotka ovat keskisen Itämeren alueelta Suomesta (myös Ahvenanmaalta), Virosta, Latviasta ja Ruotsista. Teemoina ovat merenkulku ja logistiikka, laivanrakennus, uusiutuva energia, automaatio ja ICT.

Hanke toteutetaan 1.3.2018 - 31.8.2021 ja sitä rahoittaa INTERREG Central Baltic ohjelma. Hankkeen toteuttajia ovat Satakunnan ammattikorkeakoulu, Prizztech Oy, Latvian Chamber of Commerce and Industry, Masoc ja Tallinn University of Technology. 

Sami Leppimäki

Asiantuntija

Teknologiateollisuus
Puh. 044 710 5344
sami.leppimaki@prizz.fi