SOTE-muutos tarjoaa yrityksille paljon mahdollisuuksia


Meneillään oleva sote-uudistus luo uudenlaisia mahdollisuuksia PK-yrityksille tuottaa palveluita suunnitelmissa olevien asiakassetelijärjestelmän, henkilökohtaisen budjetoinnin ja uusien sote-keskusten puitteissa. Uudistuksen keskiössä on sote-palveluita tarvitsevan asiakkaan valinnanvapaus. Tällä hetkellä sote-uudistuksen sisältö ja sen myötä yritysten toimintaan vaikuttavat muutokset eivät vielä kaikilta osin ole selkeitä. Sote-uudistus onnistuu vain, jos se perustuu aitoon monituottajamalliin, jossa PK-yrityksillä on tasavertainen mahdollisuus toimia tuottajina.

Prizztech Oy lähti selvittämään yhdessä Satakunnan Yrittäjien kanssa satakuntalaisten yritysten halua ja mahdollisuuksia toimia verkostomaisena palvelutuottajana sote-uudistuksessa. Työn lopputuloksena syntyi palveluverkostoselvitys. Sote-yritysten verkostoitumiselle löydettiin paljon mahdollisuuksia, joista jokainen voi löytää itselleen parhaan tavan. Verkostoissa todettiin olevan eteenpäin vievää positiivista muutosvoimaa, jota tarvitaan alueella jo nyt kansallisen sote-muutoksen rinnalla.

PK-yritykset ovat kuitenkin myös haastavassa asemassa, koska sote- uudistus asettaa uusia vaatimuksia. Sote-yrittäjien kannattaa uskoa tulevaisuuteen ja kehittää palveluitaan jo nyt sekä samalla varmistaa oma kilpailukykynsä. Yrittäjän kannattaa miettiä, miten erottuu ja löytyy muiden palveluntuottajien joukosta. Tulevaisuudessa asiakas valitsee, ja siihen pitää valmistautua. Liiketoimintalogiikka muuttuu aivan kaikilla, eikä kukaan toimija tule olemaan mukana samalla tavalla.

Selvityksen voi ladata tästä.

 

Lisätietoja:
Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi
jari-pekka.niemi@prizz.fi

Projektipäällikkö Marika Lähde
marika.lahde@prizz.fi

 

21.02.2019