Stipendit Yrityskylälle ja Yrittäjien eMBA -stipendirahastolle

Yrityskylälle 10 000 euron stipendi

Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry:n hallitus on kokouksessaan 4.11.2014 myöntänyt 10.000 euron suuruisen stipendin Yrityskylälle.

Yrityskylä on peruskoulun viidensille ja kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-oppimisympäristö on pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan yhden päivän ajan.

Porihallissa, Paanakedonkadulla sijaitseva Porin yrityskylä on avoinna 1.10-15.12.2014. Tänä aikana Yrityskylässä vierailee alueemme 2200 koululaista. Ennen vierailua lapset valmistautuvat Yrityskylä-päiväänsä koulussa kymmenen oppitunnin ajan. Yrityskylässä työskentelee kerrallaan 60-70 oppilasta käsikirjoitetuissa ammateissa. Yrityskylän yritykset edustavat alueensa todellisia työnantajia. Yrityskylä-päivän aikana oppilas toimii työntekijänä sekä kuluttajana ja kansalaisena osana yhteiskuntaa. Oppilaiden tukena toimii opiskelijoita alueen oppilaitoksista ja korkeakouluista.

Yrityskylän tilaaja on Prizztech Oy ja sen operatiivisesta toiminnasta vastaa Taloudellinen Tiedostustoimisto TAT. 

 

Yrittäjien eMBA -stipendirahastolle 3 000 euron stipendi

Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry on myöntänyt  Satakunnan Yrittäjät ry:n perustamalle stipendirahastolle, jota hallinnoi Satakunnan Korkeakoulusäätiö, 3000 €:n suuruisen stipendin.   

Satakunnan Yrittäjät ry on yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuksen Porin yksikön kanssa suunnitellut Yrittäjä eMBA -ohjelman.  Koulutuskokonaisuuden pohjana toimii hyväksi koettu Pori eMBA  -ohjelma, johon yrittäjille on rakennettu omia opintokokonaisuuksia ottaen huomioon pk-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen. Ensimmäinen Yrittäjä eMBA -ohjelma käynnistyi syksyllä 2013, ja ohjelmaan otettiin mukaan neljä yrittäjää.

Kannustaakseen yrittäjiä kehittämään itseään ja yritystään Satakunnan Yrittäjät ovat perustaneet Yrittäjien eMBA -stipendirahaston. Rahastoa hallinnoi Satakunnan korkeakoulusäätiö. Yrittäjän on syksyllä 2013 alkavasta ohjelmasta valmistuttuaan mahdollista saada 5 000 euron suuruinen stipendi.

 

Lisätietoja
Antti Kokkila
puh. 0500 725 917
antti.kokkila@prizz.fi

 

 

 

07.11.2014