Strateginen selvitys merituulivoimaliiketoiminnan kehittämiseksi

Kuva: Technip Offshore Finland Oy

Merituulivoima yhdistää Suomen meri- ja energiateknologista osaamista. Prizztech Oy teki aiheesta TEMin tilauksesta strategisen selvityksen, jonka laatimiseen osallistui myös Merinova Oy.
ehdyn selvitystyön tavoitteena oli määrittää mitä osaamista ja kehittämistoimia tarvitaan, jotta kotimainen merituulivoimapotentiaali voidaan realisoida. Toisena tavoitteena oli selvittää suomalaisten yritysten kilpailukyky ja sen kehittämiseksi tarvittavat toimenpiteet sekä alan yritysten vientimahdollisuudet.

Selvitystyössä tarvittava yritysnäkökulma kartoitettiin haastattelemalla 34 keskeistä alalla Suomessa toimivaa yritystä. Tehtyjen yrityshaastattelujen ja kirjallisuuslähteiden perusteella laadittiin suomalaisen merituulivoimaosaamisen ja kilpailukyvyn kuvaus, jossa esitetään tiivistetysti Suomessa toimivien alan yritysten referenssit, liiketoiminta, kasvupotentiaali eri merialueilla sekä kilpailukyky. Selvitystyön tuloksena ovat myös yrityshaastattelujen aikana saadut kehittämisehdotukset. Kotimaisen merituulipuistoreferenssin merkitys nähdään hyvin keskeisenä vientitoiminnan edistämisen kannalta.

- Suurin osa haastatelluista yrityksistä näki liiketoiminnan kehittämis- ja laajentumismahdollisuuksia erityisesti Itämerellä sekä tietyissä toiminnoissa myös Pohjanmeren alueella. Itämeren markkinat ovat vielä vakiintumattomat ja monet yritykset näkivät mahdollisuuksia kehittää ja rakentaa kotimaisiin merituulipuistoihin uusia tuotteita ja palveluita, kertoo projektipäällikkö Ari Sundelin.

- Yrityksillä on vuosikymmenien kokemus Suomen merialueilta ja toimimisesta vallitsevissa olosuhteissa. Jatkossa näistä uusista ratkaisuista kehittyy käyttökokemusta ja vakiintuneita referoitavia käytäntöjä, mikä luo mukana oleville yrityksille uutta liiketoimintaa kotimaassa ja viennissä, Sundelin jatkaa.

- Suomalaisen merituulivoiman liiketoiminnan kasvuun voidaan vaikuttaa pitkäjänteisellä energia-, teollisuus- ja innovaatiopolitiikalla ja viranomaistoimilla. Esimerkkejä toimenpiteistä ovat demonstraatiohankkeet ja yrityslähtöiset kehitysohjelmat, kertoo neuvotteleva virkamies Juho Korteniemi TEMstä.

Julkaisu on ladattavissa  osoitteesta  www.tem.fi/cleantech sekä www.prizz.fi/julkaisut


Kuusi hakijaa ehdolla

Merituulivoiman demolaitostuen saaja ratkaistaan kuuden hakijan joukosta. Merituulivoiman kokeiluhankkeen 20 miljoonan euron tuen saajaksi ovat ehdolla Rajakiiri Oy:n hanke Tornion Röytässä, Innopower Oy:n hanke Kemin Ajoksessa, Propel Voima Oy:n ja Lumituuli Oy:n Oulunsalo–Hailuoto-hanke, Innopower Oy:n ja Mervento Oy:n hankkeet Kokkolassa, Suomen Merituulivoima Oy:n hanke Siipyyssä ja Suomen Hyötytuuli Oy:n hanke Porin Tahkoluodossa.

Hankkeet sisältävät merituulivoimaan liittyviä uusia teknologiaratkaisuja, jotka koskevat voimaloiden perustuksia, turbiineja ja sähköverkkoon liittämistä sekä merituulivoiman rakentamisessa ja huollossa käytettäviä aluksia. Uudet teknologiat vaihtelevat hankekohtaisesti, samoin kannattavuus sekä tuotantokapasiteetti ja tuotettava sähkön määrä.

Valtion talousarvioon on varattu 20 miljoonaa euroa merituulivoiman demon-straatiohankkeeseen vuodelle 2014. Päätös demolaitostuesta on tarkoitus tehdä viimeistään joulukuussa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Ari Sundelin
Puh. 044 710 5396
ari.sundelin@prizz.fi

Neuvotteleva virkamies Juho Korteniemi
Työ- ja elinkeinoministeriö
Puh. 050 408 5146
juho.korteniemi@tem.fi

04.03.2014