Suomen offshore-toimiala 2013 selvitys julkaistu

Selvityksen voi ladata osoitteesta http://www.prizz.fi/offshoreraportti. Samasta osoitteesta löytyy myös aiempi, viime vuonna julkaistu selvitys, joka oli ensimmäinen laatuaan.

Offshore on vuonna 2013 merkittävää liiketoimintaa noin 150 Suomessa toimivalle yritykselle ja offshore-liiketoiminnan merkitys kyseisille yrityksille on edelleen kasvussa. Vuosina 2012 ja 2013 toimialan viennin arvo on kasvanut vauhdilla ja sen odotetaan olevan yli 1,6 miljardia euroa vuonna 2013. Offshore-toimialan osuus on jo noin 3 prosenttia Suomen kokonaisviennistä. Offshore-toimialalla tarkoitetaan öljyn ja kaasun etsimistä tai tuotantoa merenpohjasta, tätä tukevia liiketoimintoja sekä muuta tuotantoa ja tätä tukevaa toimintaa merellä (esim. merituuli- ja aaltovoima sekä merellä tapahtuva kaivostoiminta).

Offshore-toimiala työllistää vuonna 2013 suoraan noin 4 900 henkilöä Suomessa ja selvityksessä mukana olleet yritykset aikovat rekrytoida Suomen offshore-liiketoimintoihinsa yli 200 henkilöä lisää vuoteen 2015 mennessä. Offshore koetaan selvityksen mukaan loogisena jatkeena Suomen meriteollisuusosaamiselle.

Offshore-toimialan kansainväliseksi kasvuksi ennakoidaan lähitulevaisuudessa noin 10 prosenttia vuodessa, mikä ylittää selvästi maailmantalouden odotetun keskimääräisen kasvun. Toisaalta yhä useammat suomalaiset toimijat kokevat haasteita kasvun ylläpitämisessä Suomen yksiköissään. Haasteita Suomessa toimiville yrityksille aiheuttavat ennen kaikkea koveneva kansainvälinen kilpailu sekä Suomen tuotannollisen työn kustannus ja joustamattomuus. Toimialan kehittymisen tukemiseksi toivotaan poliittisilta päätöksentekijöiltä erityisesti toimenpiteitä, joilla varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus toimialalle, edistetään innovaatioiden syntymistä ja tuetaan tuotannon kilpailukykyä.

Selvitykset on toteutettu osana Offshore-liiketoiminta suomalaiselle pk-sektorille-hanketta. Hanketta rahoittavat Satakunnan ELY-keskus sekä Porin, Rauman, Uudenkaupungin ja Turun kaupungit LOURA, Lounaisrannikon kehittämisvyöhyketyön kautta.

Lisätietoja:


Prizztech Oy
Satakunnan osaamiskeskus, Meriklusteri
Johtava asiantuntija Pekka Rouhiainen
Puh. 050 3054 838

27.06.2013