Suomi - aktiivinen arktinen toimija


Suomen arktisen strategian
yhtenä tavoitteena on kansainvälisen arktisen osaamiskeskuksen syntyminen.  Porin kaupunki on tässä työssä mukana.


Liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö ovat esittäneet, että käynnistetään rannikolle sijoittuvan kansainvälisen arktisen merenkulun testaus-, harjoitus- ja koulutuskeskuksen suunnitteluvaihe. Sen toteuttajina ovat Kemin, Oulun ja Porin kaupungit kehitysyhtiöineen. Ministeriöiden rooli on auttaa kaupunkeja verkostoitumaan oman alansa toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Valtioneuvoston arktisen strategian mukaan Suomi on aktiivinen arktinen toimija, joka osaa kestävällä tavalla sovittaa yhteen arktisen ympäristön reunaehdot ja liiketoimintamahdollisuudet kansainvälistä yhteistyötä hyödyntäen. Suomen talouden näkökulmasta arktinen alue on lähellä sijaitseva kasvumarkkina, jossa Suomella on luontaiset edellytykset olla aktiivinen ja menestyä. Tätä korostavat niin maantieteelliset, kulttuuriset kuin suomalaiseen osaamiseen liittyvät seikat.

Suomen arktisen politiikan tavoitteet ovat monenkeskisen arktisen yhteistyön vahvistaminen, Euroopan unionin arktisen politiikan muovaaminen ja suomalaisen arktisen osaamisen tunnetuksi tekeminen. Arktisen merenkulun testaus-, harjoitus- ja koulutuskeskuksessa tarjotaan turvalliseen talvimerenkulkuun, pelastustoimintaan ja öljyntorjuntaan liittyviä harjoituksia, koulutusta, testausta ja standardointia jääpeitteisellä merellä ja myöhemmin mahdollisesti myös koealtaissa. Kylmän ilmanalan laitetestausta ja laajamuotoista tutkimusta voidaan toteuttaa sekä luonnonoloissa että laboratoriossa.

Suomessa on runsaasti kylmän ilmanalan osaamista, jolla on kansainvälisesti kysyntää ja kaupallistamismahdollisuuksia. Arktinen osaamiskeskus rakennetaan Suomen omien arktisten vahvuuksien varaan. Näitä ovat talvimerenkulku, SAR-etsintälentotoiminta talviolosuhteissa, erinomaiset olosuhdepalvelut, mekaaninen öljyntorjunta ja biologinen kylmän ilmanalan tutkimus.

- Me Porin seudulla olimme aktiivisia ensimmäisissä selvitysvaiheissa. Meillä on täällä erinomainen infra ja monipuolinen teollisuus, tämän vuoksi olemme mukana Oulun ja Kemin kanssa, kertoo Janne Vartia Prizztech Oy:stä.

Osaamiskeskuksen suunnitteluvaihe kestää 1-2 vuotta ja sen aikana laaditaan keskukselle liiketoimintasuunnitelma. Suunnitteluvaiheen aikana selvitetään myös yhteistyömahdollisuudet Ruotsin, Norjan ja Venäjän kanssa. Liikenne- ja viestintäministeriö on mukana suunnitteluvaiheessa. Tämän jälkeen laaditaan investointisuunnitelma. Mikäli osaamiskeskuksella on liiketoiminnallista kannattavuutta alkaa varsinainen investointivaihe vuosina 2016-2017. Osaamiskeskus saadaan avattua kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä.
 
Lähde: LVM/TEM/YM, Suomen arktinen strategia 2013

Tutustu myös 30.3. julkaistuun Paavo Lipposen raporttiin ”Pohjoinen tahtotila”. Lipponen selvitti EK:n, sen jäsenliittojen ja TT-Säätiön pyynnöstä kestävän talouskasvun edellytyksiä arktisilla ja pohjoisilla alueilla.

LISÄTIETOJA:

30.03.2015