Tallink uudisti Silja Serenade -laivansa

Tallink uudisti Silja Serenade -laivansa – oma projektijohto ja uusi verkostoja hyödyntävä toimintatapa.


Suomalaisen telakkateollisuuden
nykytilannetta ovat leimanneet toistuvat negatiiviset uutiset. Perinteisellä telakkavetoisella toimintamallilla kilpailukyvyn ylläpitäminen on ollut vaikeaa ja toimialan näkymät ovat heikentyneet. 

Vastoinkäymiset ovat samalla luoneet mahdollisuuden tarkastella projektien toteutusta kokonaan uudesta näkökulmasta.  Suomalaisen meriteollisuuden erityispiirteenä ja vahvuutena ovat kokonaistoimituksista vastaavat verkostoyritykset.  Yritysten projektiosaaminen ja kokonaisuuksien hallinta mahdollistavat uuden tyyppisten ja entistä kilpailukykyisempien projektien toteutuksen suomalaisin voimin.

Tallink Siljalla on vuosien kokemus yhteistyöstä suomalaisten telakoiden kanssa ja luottamus suomalaiseen osaamiseen.  Tallinkin Silja Serenaden osalta laivan uudistaminen oli ajankohtaista alku vuodesta. Toteutusta edelsi kuukausien suunnittelu- ja valmistelutyö.  Tilanne poikkesi aiemmista projekteista, koska telakkayhtiö STX Finland Oy:llä ei ollut kapasiteettia tarjota uudistusprojektia Tallink Siljalle. Rauman telakan osalta tehtiin lopettamispäätös ja Turun telakalla työn alla oli TUI-risteilijät. Tallinkin tulikin etsiä aktiivisesti uudentyyppistä toteutusratkaisua.

Prizztechissä on tehty vuosia työtä meriteollisuuden parissa ja samalla varauduttu toimintaympäristön muutoksiin eri toimintamallivaihtoehdoin.  Ratkaisu Tallink Siljan ongelmaan löytyi eri toimijoiden yhteistyönä. Tallink toimi itse projektin tilaajana ja toteuttajana.  Toteutuksen vastuullinen projektiryhmä muodostettiin kolmesta Tallinkin edustajasta ja kahdesta Prizztechin laivaprojektien asiantuntijasta. Projektin toteuttajiksi saatiin vahvan kokemuksen kokonaistoimituksista omaavat verkostoyritykset Europlan Engineering  Oy, Kaefer Oy, Riverco Oy ja SA Svendsen Oy. Telakkainfrasta ja vuosihuollosta  vastasi Turun Korjaustelakka Oy.

Uudistunut Silja Serenade palasi alkuvuoden vuosihuollon ja onnistuneen konversioprojektin jälkeen reitilleen hiihtolomaviikoilla. Uudistuneet spa-, ravintola- ja myymäläalueet ovat saaneet asiakkailta kiitosta. Samalla kun matkustajat voivat nauttia uudistetusta ympäristöstä myös varustamoyhtiö ja verkostoyritykset ovat löytäneet uuden kustannustehokkaan tavan yhdistää varustamoiden tarpeet ja suomalainen meritekninen osaaminen.

Prizztechin asiantuntijatyön toteutus ja projektijohto olivat osa Satakuntaliiton EAKR-rahoitteista Meriteollisuuden rakennemuutos-hanketta. Työ jatkuu Meri - ja teknologiateollisuuden asiakaslähtöinen kasvu -kokonaisuudessa, joka on osa TEM:n Meriteollisuuden kehittämisohjelmaa.

Lisätietoja:

03.06.2014