TEKEL ja SEKES tiivistävät yhteistyötään

Suomen Teknologiakeskusten Liitto TEKEL ry ja Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry ovat allekirjoittaneet sopimuksen 6.2.2013, jonka tavoitteena on tunnistaa mahdollisuuksia yhteistyön tekemiseen. 

Yhteistyön tavoitteena on aiempaa tehokkaampi vaikuttaminen ja tuloksellisuus yritysten kilpailukykyä kehitettäessä. Järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia etsitään esimerkiksi viestinnässä, vaikuttamisessa ja yhteisissä järjestelmissä.

Teknologiakeskuksilla ja seudullisilla kehittämisyhtiöillä on jollain alueilla osin samankaltaisia tehtäviä. Molempien tehtävänä on alueiden kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden kehittämisessä sekä erityisesti yrittäjyyden ja yritystoiminnan tukemisessa ja kasvattamisessa.

Teknologiakeskukset ovat alun perin syntyneet lisäämään yritysten ja tutkimustahojen yhteistyötä ja siirtämään osaamista näiden välillä. Alueellisten kehitysyhtiöiden tehtävänä on sekä toimintaympäristön kehittäminen että koordinoida yrityskehityspalvelujen toteutusta ja seudun markkinointi.

– Järjestöjen yhteistyömahdollisuudet vaikuttavat hyviltä, sillä erilaisesta taustasta ja fokuksesta  johtuen palvelumme täydentävät toisiaan alueilla. Tätä voidaaan vahvistaa kansallisesti johdetulla yhteistyöllä., toimitusjohtaja Jaakko Helenius TEKEListä sanoo.

Sopimuksen tavoitteena on keskusjärjestöjen yhteistyötä vahvistamalla tuoda etuja, yhteisiä järjestelmiä, toimintatapoja ja palvelurakennetta alueilla sekä kehittää tuloksellisuutta kansallisella tasolla. Tavoite on yritysten elinkeinopalvelujen sekä kasvuun ja kehitykseen tähtäävien kehityshankkeiden vaikuttavuuden kasvu.

– Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan muuttuessa on hyvä  tarkastella verkostojen yhteistyötä kansallisina toimijoina.  Myös yritysten tarpeet ovat muuttuneet, ja laajempi ja koordinoidumpi yhteistyö koituu lopulta yritysten hyödyksi, toiminnanjohtaja Yrjö Westling Sekesistä toteaa.

Suomen Teknologiakeskusten Liitto TEKELin jäseniä on 29 ja SEKES ry:n jäseniä, seudullisia kehittämisyhtiöitä 43. Organisaatioiden kehitys, yhteistyö, palvelurakenne ja työnjako vaihtelevat alueilla.

Prizztech Oy on jäsenenä molemmissa järjestöissä.

Lisätietoja:

www.tekel.fi
www.sekes.fi
14.02.2013