Teknologiateollisuus

Keskitymme meri- ja teknologiateollisuuden kehitys- ja kansainvälistymistoimenpiteiden toteutukseen sekä alan tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan vahvistamiseen. Tietyillä valituilla aloilla Prizztech Oy:llä on merkittävä kansallinen ja kansainvälinen rooli, esimerkiksi "Meri - ja teknologiateollisuuden asiakaslähtöinen kasvu"-hankkeemme on resursseiltaan merkittävin osa TEM-Meri-ohjelmaa ja MatchINDUSTRY-tapahtumalla vahva rooli toimialalla.