Tekoälystä Satakunnan menestystekijä

 

Hankkeen tavoitteena on tehdä tekoälystä uusi kivijalka, jolla vahvistetaan automaatiota ja robotiikkaa Satakunnan menestystekijänä.

Hankkeessa

  • Kootaan toimialakohtaiset työryhmät paikallisista edelläkävijäyrityksistä, jotka näkevät tekoälyn soveltamisen oman liiketoimintansa strategisena menestystekijänä tulevaisuudessa.

  • Tunnistetaan ne toimialakohtaiset tarpeet ja mahdolliset satakuntalaisessa T&K-ympäristössä olevat puutteet, jotka pitää ratkaista, jotta yritykset voivat ottaa tekoälyn liiketoimintansa strategiseksi menestystekijäksi.

  • Suunnitellaan tiekartat, joilla edellä tunnistetut tarpeet ja puutteet voidaan ratkaista Satakunnan korkeakoulujen koulutus- ja tutkimusympäristössä.

  • Testataan kerättyjä havaintoja toteuttamalla 2-4 tekoälypilottia.

  • Laaditaan tietopaketti yrityksille ja julkisille organisaatioille tekoälyn soveltamisesta ja tekoälyalustojen hankkimisesta.

 

Hankkeen tulokset mahdollistavat, että Satakunnan korkeakoulut muodostavat kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavan tekoälysovellusten koulutus- ja tutkimusympäristön.

 

Lisätietoja

Kai Salmela

Asiantuntija

Puh. 050 564 1128
kai.salmela(a)prizz.fi