TEM-Meri-Ohjelma vahvistaa alan kilpailukykyä ja uudistaa toimialaa

TEM-Meri-ohjelma kokosi ministeriön ja muiden tahojen edustajat syyskuussa projektikokoukseen Poriin. TEM:n Elinkeino- ja innovaatio-osaston neuvotteleva virkamies Janne Peltola ja erityisasiantuntija Valtteri Vento keskustelivat teknologiateollisuuden toimialasta Prizztechissä vastaavan Janne Vartian kanssa Porin kaupungintalolla.

Työ- ja elinkeinoministeriön meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelman (TEM-Meri-Ohjelma) päätavoitteena on meriteollisuuden kilpailukyvyn vahvistaminen ja toimialan uusiutumisen vauhdittaminen siten, että alan huippuosaaminen säilyy Suomessa.

Ohjelmassa on käynnissä kymmenen hanketta, joista yksi on Prizztechin toteuttama ja Porin kaupungin rahoittama Meri- ja teknologiateollisuuden asiakaslähtöinen kasvu-hanke. Painopistealueina kansallisessa hankkeessa ovat arktisuus, offshore sekä öljy ja kaasu. Suomalaisyrityksillä on näiden markkinoiden kaipaamaa teknologiaa, tuotteita, palveluita ja osaamista ja Prizztechin tehtävänä on auttaa yrityksiä saamaan asiakkaita ja ponnistamaan kasvaville markkinoille.

– Reilun vuoden aikana olemme luoneet yhteensä 29 erilaista kehittämiskokonaisuutta asiakkaiden kanssa.  Jokainen kehityshanke on arvioitu lähtötilanteessa tarkkaan yritysten valmiuden ja sitoutumisen osalta suhteessa kalliiseen ja aikaa vievään asiakasprosessin käynnistämiseen kohdemarkkinoille, kertoo hankkeen projektipäällikkö Pekka Rouhiainen.

- Nyt kuusi yrityskokonaisuutta on päätöksessä ja näistä on yrityksille syntynyt tai tulee syntymään seuraavan 12 kuukauden aikana liikevaihtoa yhteensä 50,7 miljoonaa euroa, jatkaa Rouhiainen tyytyväisenä.

TEM- Meri-ohjelmaa reilut puolitoista vuotta luotsannut elinkeino- ja innovaatio-osaston neuvotteleva virkamies Janne Peltola näkee ohjelman päätavoitteiden pysyneen ennallaan ja alan perusvireen olevan myönteinen.
– Veturiyritysten, erityisesti Turun ja Helsingin telakoiden, positiivinen vire on tarttunut verkostoyrityksiin ja kun hyvät ajat ovat taas palanneet, niin saattavat menneet ajat jäädä – jälleen kerran – unholaan, eikä huolta huomisesta ole. Ehkä juuri tämän vuoksi TEM-Meri-ohjelman hankkeet ovat entistä tärkeämmässä roolissa, jotta ohjelman mukaisia tavoitteita saavutetaan erityisesti alan yritysten markkinoiden monipuolistamisessa ja niiden kilpailukyvyn parantamisessa.

– Perusvire Suomen meriteollisuudessa on pitkälti positiivinen, mikä johtuu Meyer Turku Oy:n erinomaisesta tilauskannasta. Arctech Helsinki Shipyard Oy:n tilauskirja on vahva, mutta globaali poliittinen tilanne ja öljynhinnan lasku aiheuttavat epävarmuutta. Rauman tuoreehko telakkayhtiö Rauma Marine Construction Oy on vielä vaille uudisrakennustilausta, mutta se on onnistunut haalimaan tärkeitä huolto- ja konversiotilauksia, jotka auttavat yhtiötä oman optimaalisen toimintatavan löytämisessä, sanoo Peltola.

– Offshore-ala kyntää tällä hetkellä syvissä vesissä ja kasvua odotetaan lähempänä vuotta 2020. Öljynhinnan laskun seuraukset ovat osuneet harmittavasti Porin Technip Offshore Finland Oy:n ja Rauman Rolls-Royce Oy:n tilauskirjoihin. Arktisen meriteknologian kysyntä on hiipunut öljyn hinnan laskun myötä, mutta arktista osaamista tarvitaan myös sekä uusien merireittien (erityisesti Koillisväylä) että arktisella alueella sijaitsevien kaivosten käyttöönotossa. Arktisten öljy- ja kaasuhankkeiden katsotaan vain lykkääntyneen, ei peruuntuneen kokonaan, Peltola jatkaa.

– Hankkeet ovat aiheuttaneet positiivista ”pöhinää”, ja ohjelman yhteistapaamisessa Porissa oli ilo todeta, että eri hankkeilla on paljon yhteistyötä keskenään sekä myös Tekesin ja Finpron ohjelmien kanssa. Hankkeiden avoimen keskustelun myötä syntyi uusia yhteistyön aihioita. Tämä onkin ollut ohjelman tarkoitus, että koko meriklusteri ja alueet, joissa meriteollisuus on vahvasti edustettuna, saadaan tekemään yhteistyötä, toteaa Peltola.

LISÄTIETOJA:

Pekka Rouhiainen

Johtava asiantuntija

Teknologiateollisuus
Puh. 044 710 5326
pekka.rouhiainen(a)prizz.fi

24.09.2015