TEM selvitti pk-yritysten kokemuksia julkisissa hankinnoissa

Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreessa selvityksessä tarkastellaan pienten ja keskisuurten yritysten osallistumista, kokemuksia ja näkemyksiä julkisissa hankinnoissa. Selvitys toteutettiin tausta-aineistoksi vireillä olevaan hankintalain uudistukseen.

Pk-yritykset pitävät julkisen sektorin tilaajia kiinnostavina asiakkaina. Vastaajista 77,5 prosenttia pitää julkista sektoria houkutteleva asiakasryhmänä. Suurimmillaan kiinnostus oli sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavien yritysten keskuudessa. Pienet yritykset ovat kaikkien kiinnostuneimpia julkisista hankinnoista.

Tutustu selvitykseen TEMin sivuille.

21.01.2015