Teolliset palvelut ja logistiikka

 

TEOLLISET PALVELUT JA LOGISTIIKKA -hankkeen tavoitteena on tukea teollisuuden uusiutumista ja parantaa sen kilpailukykyä tehostamalla logistiikkaa ja kehittämällä uusia teollisia palveluita. Koska valtaosa Suomen ulkomaankaupasta kulkee meriteitse, niin logistiikassa keskeistä on meriliikenteen ja satamalogistiikan tehokkuuden parantaminen. Logistiikan merkitystä korostaa raskaan teollisuuden suuri merkitys Satakunnan elinkeinorakenteessa. 

Materiaali-, tavara- ja energiavirtoja selvittämällä ja teollisten toimijoiden sekä logistiikkaklusterin yhteistyöllä on mahdollista tehostaa logistiikkajärjestelmän toimintaa. Keinoja tähän etsitään verkostomaisella yhteistyöllä, jossa kartoitetaan mahdollisuuden kuljetusten optimointiin ja uudenlaisten yhteiskuljetusratkaisujen kehittämiseen (esim. ns. pooling). Tavoitteena on vastata ympäristöystävällisyys- ja vähähiilisyysvaatimuksiin kehittämällä uudenlaisia logistiikka- ja palvelukonsepteja, joissa yhdistyy taloudellisuus, energiatehokkuus ja digitaalisuuden mahdollistamat älykkäät ominaisuudet. 

Hanketta rahoittaa Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella.

 

Lisätietoja:

 

Mari Antikainen

Vanhempi asiantuntija

Kansainväliset hankkeet ja kaupunkipolitiikka
Puh. 044 710 5362
mari.antikainen(a)prizz.fi