Kestävän kehityksen teollisuusvyöhyke

Sata Industry - Tarinoita Satakunnan teollisuusvyöhykkeeltä

 

 

Lataa teollisuusvyöhykkeen Sata Industry -esite tästä.

Kyky vastata taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen vaatimuksiin on teollisuuden kannalta keskeinen kilpailukykytekijä.

Kestävän kehityksen teollisuusvyöhyke -hankkeen tavoitteena on satakuntalaisen teollisuuden uusiutumisprosessin vauhdittaminen kestävän kehityksen asettamat taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset haasteet huomioiden. Uusiutumisprosessiin sulautetaan myös älykkään erikoistumisen ja ennakoivan rakennemuutoksen strategiat. Kestävän kehityksen eri osa-alueista, eli taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta ulottuvuudesta, etsitään verkostomaisesti uusia innovaatioaihioita, yhteistyömuotoja ja toimintatapoja.

Teollisuusvyöhykkeen yritykset ovat yhteistyössä pk-yritysten ja korkeakoulujen kanssa luotujen uusien innovaatioiden ja toimintatapojen ensisijaisia hyödyntäjiä. Teollisuusvyöhykkeeseen liittyvä kasvava TKI-toiminta kattaa osa-alueita, kuten luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen, kiertotalous, raaka-aineiden käytön resurssitehokkuus, digitaaliset ratkaisut ja ennakoiva rakennemuutos. 

Hanketta rahoittavat Pirkanmaan liitto EAKR-rahoituksella, kunnat ja yritykset.

 

Sami Leppimäki

Asiantuntija

Teknologiateollisuus
Puh. 044 710 5344
sami.leppimaki@prizz.fi

Pirita Ihamäki

Asiantuntija

Teknologiateollisuus
Puh. 040 164 6339
pirita.ihamaki(a)prizz.fi